12 luty 2018 13:42

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)

12 luty 2018 11:43

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)

 

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce

12 luty 2018 11:35

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)

 

Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu poprzez modernizację istniejącego budynku

w Miastkowie Kościelnym      

12 luty 2018 11:17

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pn.:

„Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy zabytkowym  kościele w Miastkowie Kościelnym”

16 styczeń 2018 15:50

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych tekst jedn.  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

29 listopad 2017 15:41

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych tekst jedn.  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

31 październik 2017 15:40

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

11 sierpień 2017 12:46

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

  na  

Przebudowa drogi gminnej Nr 130815 w miejscowościach Ryczyska,
Zwola i Zwola Poduchowna

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.