Ułatwienia dostępu

21 luty 2019 00:00

ZARZĄDZENIE NR 1/2018

WÓJTA GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY

Z DNIA 04.01.2018 ROKU

w sprawie przeprowadzenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania
"Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy zabytkowym kościele w Miastkowie Kościelnym"

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (zarzadzenie.pdf)Zarządzenie Wójta 324 kB2018-01-16 15:48
Pobierz plik (zal1.docx)Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018 Wójta Gminy Miastków Kościelny 269 kB2018-01-16 15:48
Pobierz plik (zal2.docx)Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2018 Wójta Gminy Miastków Kościelny 115 kB2018-01-16 15:48
Pobierz plik (zal3.docx)Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu 115 kB2018-01-16 15:48
Pobierz plik (zal_1.docx)Załącznik 1 do Zarządzenia-Regulamin Konkursu 45 kB2018-01-16 15:47
Pobierz plik (zal_2.docx)Załącznik 2 do Zarządzenia-Regulamin Sądu Konkursowego 29 kB2018-01-16 15:47
Pobierz plik (pdf1.pdf)Mapa 1 pdf 102 kB2018-01-16 15:47
Pobierz plik (pdf2.pdf)Mapa 2 pdf 145 kB2018-01-16 15:46
Pobierz plik (pdf3.pdf)Mapa 3 pdf 507 kB2018-01-16 15:46
Pobierz plik (zd1.jpg)Mapa 1 jpg 445 kB2018-01-16 15:46
Pobierz plik (zd2.jpg)Mapa 2 jpg 594 kB2018-01-16 15:46
Pobierz plik (Odp09.01.2018.pdf)ODPOWEDŹ NA PYTANIE 265 kB2018-01-16 15:45
20 grudzień 2018 21:40

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1986 ze zm.)

na 

sprzedaż i dostawę samochodu ciężarowego typu VAN

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (skan zaproszenia.pdf)skan zaproszenia.pdf 2906 kB2018-12-20 21:41
22 listopad 2018 12:03

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)
 

na:

Organizację placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu

 w Miastkowie Kościelnym w ramach projektu pn.

„Przedszkole naszych marzeń!”

Europejski Fundusz Społeczny Konkurs zamknięty RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18
dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałania 10.1.4 edukacja przedszkolna RPO WM         

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (I.272.2.105.2018 Zaproszenie do składania ofert.doc)I.272.2.105.2018 Zaproszenie do składania ofert.doc 427 kB2018-11-22 12:04
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 Formularz Oferty.docx)Załącznik Nr 1 Formularz Oferty.docx 163 kB2018-11-22 12:04
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 PROJEKT PLACU ZABAW.zip)Załącznik Nr 2 PROJEKT PLACU ZABAW.zip 1061 kB2018-11-22 12:04
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy.docx)Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy.docx 157 kB2018-11-22 12:04
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 Przedmiar.pdf)Załącznik Nr 4 Przedmiar.pdf 746 kB2018-11-22 12:04
Pobierz plik (Załącznik Nr 5 Istotne postanowienia umowy.doc)Załącznik Nr 5 Istotne postanowienia umowy.doc 203 kB2018-11-22 12:04
21 listopad 2018 12:41

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

na:

Kredyt bankowy długoterminowy

w wysokości 1 000 000 zł

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Ogloszenie na kredyt.pdf)Ogloszenie na kredyt.pdf 150 kB2018-11-21 12:46
Pobierz plik (I.271.15.2018 SIWZ.doc)I.271.15.2018 SIWZ.doc 447 kB2018-11-21 12:45
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 Istotne postanowienia umowy.doc)Załącznik Nr 1 Istotne postanowienia umowy.doc 67 kB2018-11-21 12:45
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 Oświadczenie w sprawie wykluczenia.doc)Załącznik Nr 2 Oświadczenie w sprawie wykluczenia.doc 23 kB2018-11-21 12:45
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 Oświadczenie w sprawie warunków.doc)Załącznik Nr 3 Oświadczenie w sprawie warunków.doc 20 kB2018-11-21 12:44
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 Oferta.doc)Załącznik Nr 4 Oferta.doc 21 kB2018-11-21 12:44
Pobierz plik (Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy.doc)Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy.doc 20 kB2018-11-21 12:44
Pobierz plik (Zalaczniki do kredytu.zip)Zalaczniki do kredytu.zip 3294 kB2018-11-21 12:43
16 listopad 2018 14:43

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)

dotycząca zadania pn.:

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miastków Kościelny

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf 2919 kB2018-11-19 12:00
Pobierz plik (Pismo informujace o zmianie.pdf)Pismo informujace o zmianie.pdf 244 kB2018-11-19 11:59
Pobierz plik (bzp.uzp.gov.pl - ZP400PodgladOpublikowanego.pdf)Ogłoszenie 147 kB2018-11-16 14:46
Pobierz plik (SIWZ odpady 2018-1.doc)SIWZ odpady 2018-1.doc 562 kB2018-11-16 14:44
16 listopad 2018 12:48

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)

na:

Zakup wyposażenia w ramach tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobków

 do Publicznego Żłobka w Miastkowie Kościelnym

w ramach projektu pn.

„Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom!”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”

Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”

Poddziałania 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej”      

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (I.272.2.103.2018 Zaproszenie do składania ofert.doc)I.272.2.103.2018 Zaproszenie do składania ofert.doc 468 kB2018-11-16 12:52
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 Formularz Oferty.docx)Załącznik Nr 1 Formularz Oferty.docx 166 kB2018-11-16 12:52
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 Wyposażenie Żłobka specyfikacja.docx)Załącznik Nr 2 Wyposażenie Żłobka specyfikacja.docx 1596 kB2018-11-16 12:51
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy.docx)Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy.docx 157 kB2018-11-16 12:51
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy.doc)Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy.doc 203 kB2018-11-16 12:51
09 listopad 2018 11:20

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)

na przeprowadzenie:

Szkoleń doskonalących dla nauczycieli
w ramach projektu pn.

„Przedszkole naszych marzeń!”

Europejski Fundusz Społeczny Konkurs zamknięty RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18

dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu

Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

             Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna RPO WM             

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (I.272.2.98.2018 Zaproszenie do składania ofert.doc)I.272.2.98.2018 Zaproszenie do składania ofert.doc 347 kB2018-11-09 11:23
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 Oferta szkolenia.doc)Załącznik Nr 1 Oferta szkolenia.doc 104 kB2018-11-09 11:23
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy.docx)Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy.docx 22 kB2018-11-09 11:23
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 Istotne postanowienia umowy.doc)Załącznik Nr 3 Istotne postanowienia umowy.doc 124 kB2018-11-09 11:21
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia Wykonawcy.docx)Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia Wykonawcy.docx 157 kB2018-11-09 11:21
30 październik 2018 11:10

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)


na:

Organizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu 

w Miastkowie Kościelnym w ramach projektu

pn. „Przedszkole naszych marzeń!”

Załączniki:
Plik/ Adres URLOpisRozmiarUtworzono
Dostęp do URL (Załącznik Nr 1 Oferta.doc)Załącznik Nr 1 Oferta.doc 0.2 kB2018-10-31 09:10
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf 173 kB2018-10-30 11:30
Pobierz plik (I.271.13.2018 SIWZ.doc)I.271.13.2018 SIWZ.doc 708 kB2018-10-30 11:30
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 Przedmiar.zip)Załącznik Nr 2 Przedmiar.zip 23 kB2018-10-30 11:27
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 Przedmiar.zip)Załącznik Nr 3 Przedmiar.zip 36 kB2018-10-30 11:27
Dostęp do URL (Załącznik Nr 4 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.zip)Załącznik Nr 4 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.zip 10596 kB2018-10-30 11:27
Pobierz plik (Załącznik Nr 5 Projekty.zip)Załącznik Nr 5 Projekty.zip 1766 kB2018-10-30 11:14
Pobierz plik (Załącznik Nr 6 Istotne postanowienia umowy.docx)Załącznik Nr 6 Istotne postanowienia umowy.docx 196 kB2018-10-30 11:13
Pobierz plik (Załącznik Nr 7 Oświadczenie w sprawie wykluczenia.docx)Załącznik Nr 7 Oświadczenie w sprawie wykluczenia.docx 158 kB2018-10-30 11:13
Pobierz plik (Załącznik Nr 8 Oświadczenie w sprawie warunków.docx)Załącznik Nr 8 Oświadczenie w sprawie warunków.docx 157 kB2018-10-30 11:13
Pobierz plik (Załącznik Nr 9 Oświadczenie grupa kapitałowa.docx)Załącznik Nr 9 Oświadczenie grupa kapitałowa.docx 151 kB2018-10-30 11:13
Pobierz plik (Załącznik Nr 10 Wykaz robót budowlanych.docx)Załącznik Nr 10 Wykaz robót budowlanych.docx 152 kB2018-10-30 11:13
Pobierz plik (Załącznik Nr 11 Wykaz osób.docx)Załącznik Nr 11 Wykaz osób.docx 151 kB2018-10-30 11:10
Pobierz plik (Załącznik Nr 12 Wzór oświadczenia Wykonawcy.docx)Załącznik Nr 12 Wzór oświadczenia Wykonawcy.docx 163 kB2018-10-30 11:10
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.