17 marzec 2023 12:20

Gminna  Biblioteka Publiczna

w Miastkowie Kościelnym

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym 

na najładniejszą pisankę wielkanocną

REGULAMIN KONKURSU

„Pisanka Wielkanocna”

 I. Organizatorem konkursu jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym, ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny

 II.Tematem konkursu jest „Pisanka Wielkanocna”

III. Cele konkursu :

Celem konkursu jest propagowanie tradycji wykonywania jaj wielkanocnych oraz poszukiwanie nowych technik ich zdobienia.

 • Rozbudzenie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pobudzenie aktywności twórczej.
 • Kultywowanie tradycji świątecznych oraz aktywne przygotowanie się do świąt Wielkanocnych.
 • Pobudzanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 • Rozwijanie zdolności manualnych.
 • Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.
 • Pobudzenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

IV. Zasady:

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież, oraz dorośli z terenu Gminy Miastków Kościelny w następujących kategoriach wiekowych:
 • I grupa wiekowa - Dzieci przedszkolne
 • II grupa wiekowa - Klasy I – III
 • III grupa – klasy IV – VI
 • IV grupa - klasy VII - VIII
 • V grupa -  młodzież z klas ponadpodstawowych
 • VI grupa – dorośli 18+
 1. Jajko Wielkanocne może być wykonane w dowolnym stylu. Technikę i materiały wybiera samodzielnie każdy uczestnik.
 2. Wykonaną pracę konkursową należy podpisać pismem drukowanym.
 3. Wykonaną pracę konkursową należy składać u organizatora do 03.04.2023.
 4. Po ocenie prac przez komisję konkursową zostanie zorganizowana wystawa.
 5. Każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko jednej pracy.
 6. Do wykonanej pracy należy dołączyć informację z danymi i kartę zgłoszeniową:
 • Nazwisko i imię.
 • Grupa wiekowa/klasa.
 • Szkoła
 1. Kryteria oceny prac:
 • Wartość artystyczna i ogólne wrażanie estetyczne.
 • Wykorzystanie oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych.
 • Wkład pracy.
 • Trudność techniczna.
 • Oryginalne podejście do tematu.
 • Zgodność pracy z założeniami konkursu.

Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i blogu Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym.

Prace dopuszczane do konkursu eksponowane będą na wystawie pokonkursowej

Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację jego warunków i regulaminu.

Zdjęcia wszystkich zgłoszonych prac po rozstrzygnięciu konkursu, zostaną opublikowane na stronie internetowej i blogu biblioteki.

 

Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego

„Pisanka Wielkanocna”  

 1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu:

........................................................................................................

 1. Adres do korespondencji lub szkoła:

........................................................................................................

 1. Telefon kontaktowy lub email (dla uczestników dorosłych):

.................................................................................

 1. Kategoria wiekowa (odpowiednie zaznaczyć)
 • I grupa wiekowa - Dzieci przedszkolne
 • II grupa wiekowa - Klasy I – III
 • III grupa – klasy IV – VI
 • IV grupa - klasy VII - VIII
 • V grupa -  młodzież z klas ponadpodstawowych
 • VI grupa – dorośli 18+
 1. Krótki opis pracy konkursowej :

(np. technika wykonania itp.)

....................................................................................................

.....................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu

 .....................                                                                         .................................                                              

(data i miejscowość)                                                   (podpis rodzica/ prawnego opiekuna, uczestnika dorosłego)

  

/dla Uczestników niepełnoletnich/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

................................................................................. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Miastkowie Kościelnym ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny w celu organizacji konkursu „Pisanka Wielkanocna”. Dane osobowe obejmują imię, nazwisko, adres, mail i numer tel. , szkoła. Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.

.................................                                                                              .........................................

Miejscowość,                                                                                               data podpis     

      

/dla uczestników dorosłych/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Miastkowie Kościelnym ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny w celu organizacji konkursu na „Pisankę Wielkanocną”. Moje dane osobowe obejmują imię, nazwisko, adres, mail i numer tel.

Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.

...............................                                                                             ............................................

Miejscowość,                                                                                       data podpis

Klauzula informacyjna: Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników Konkursu plastycznego „ Pisanka Wielkanocna” (na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Miastkowie Kościelnym przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym dostępu do danych, które Pana/Panią dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 7. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia realizację celu opisanego w punkcie 3.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

....................................... 

 Podpis

10 luty 2023 14:25

ZAPRASZAMY DZIECI

NA FERIE W BIBLIOTECE.

Jeśli lubisz zajęcia plastyczne, gry planszowe i zabawy z książką zapraszamy

we wtorki i czwartki (w dniach 14,16,21 i 23 luty) 

w godz. 11.00 - 13.00

Obowiązują zapisy : tel. 25 754 40 18

 

Jeśli chcesz obejrzeć teatrzyk

"Zima u Kubusia Puchatka" 

- zapraszamy 24 lutego na godz. 11.00

 

18 styczeń 2023 11:11

 

Zdjęcia powyżej, to prace nagrodzone w naszym ostatnim konkursie plastyczny

"Święta z książką".

A oto imienna lista wszystkich nagrodzonych:

 Dzieci w wieku przedszkolnym:

I miejsce Wiktoria Dadas PSP w Zwoli

II miejsce Piotr Tratkiewicz PSP w Zwoli

wyróżnienie -  Weronika Zboina Miastków Kościelny

 

klasy I-IV

I miejsce Szymon Dadas PSP w Zwoli

I miejsce – Anna Tratkiewicz PSP w Zwoli

II miejsce – Emilia Czajka PSP w Zwoli

II miejsce – Julian Sitek PSP w Zwoli

III miejsce – Lena Baran PSP w Zwoli

III miejsce – Wiktoria Sitek PSP w Zgórzu

 

Klasy IV- VIII

I miejsce - Eliza Gromół PSP w Zgórzu

II miejsce Agnieszka Tratkiewicz PSP w Zwoli

Gratulujemy !

 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie 💓

 
18 styczeń 2023 11:01

26 października 2022 r. naszą bibliotekę odwiedzili uczniowie wraz z Paniami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baczkowie w ramach realizacji zadań z projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Uczniowie zwiedzili bibliotekę, wysłuchali bajki o Czerwonym kapturku, wykonali liska z jesiennych liści a także sami wcielili się w postacie znanych bajek. Ale największą atrakcją była książka, z którą mogli porozmawiać, przytulić się no i oczywiście zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. To było przemiłe,pełne wrażeń spotkanie, dziękujemy za odwiedziny.