Ułatwienia dostępu

Nazwa miejscowości pochodzi od wyrazu "miastko", który w średniowieczu oznaczał miasteczko. Wiąże się ona również z nazwiskiem rodziny Miastkowskich - jednych z pierwszych właścicieli Miastkowa.

Miastków Kościelny jest jedną z najstarszych miejscowości w naszym powiecie. Z badań archeologicznych prowadzonych na terenie samego Miastkowa, jak i miejscowości leżących w obszarze gminy Miastków wynika, że już w epoce neolitu tereny te były zamieszkałe. W okresie wczesnośredniowiecznym (ok. XI w.) istniało w Miastkowie grodzisko.

Najwcześniejsze wzmianki historyczne dotyczące Miastkowa pochodzą z XV w.- a mianowicie w roku 1424 została erygowana parafia miastkowska. Akt erekcyjny nie przetrwał niestety do naszych czasów, spłonął w pożarze w 1657r. w czasie wojen szwedzkich. 

4 listopada 1472r. Miastków staraniem - późniejszego kasztelana warszawskiego - otrzymał prawa miejskie. W roku 1539 przywilej lokacji potwierdziła na prośbę ówczesnego właściciela Miastkowa - M. Radzymińskiego Kancelaria Koronna. Jednak w spisach poborowych z 1576r. oraz lustracji z 1660 Miastków wymieniany jest jako wieś. Główną przyczyną nieudanej lokacji wydaje się być pożar, jaki strawił Miastków na przełomie XVI i XVII wieku. Ślady rozplanowania miejskiego czytelne są w poszerzeniu traktu do trapezowego rynku.

Ziemie miastkowszczyzny od początku były własnością prywatną. Od roku 1558 właścicielami Miastkowa po Miastkowskich, Prażmowskich i Radzimińskich zostają Lasoccy. W ich rękach pozostaje Miastków do 25.06.1723 roku. W tym dniu Marcin Lasocki odstępuje osadę Janowi Przebędowskiemu. Sukcesorką tego ostatniego jest Henrietta Dorota Bielińska z Przebędowskich. W latach późniejszych z nieznanych przyczyn dochodzi do sporu między Bielińskimi i Radziwiłłami o Miastków zakończony w 1767 r w zamku czerskim przekazaniem przez Bielińskich Radziwiłłom wspomnianej posiadłości. Właścicielem Miastkowa zostaje Michał Hieronim książę Radziwiłł, który w 1819 roku odstępuje swojej bratanicy Marii Annie z Radziwiłłów hrabinie Bnińskiej swoją część majątku. Drugą część dóbr odkupuje w tym samym roku M. A. Bnińska od Elżbiety z Radziwiłłów hr. Raczyńskiej. W 1836 roku M. Bnińska wychodzi powtórnie za mąż za Adama Bojarowskiego i zapisuje swoje posiadłości niepełnoletniej córce Zofii. Opiekunami Zofii zostają jej babka Maria księżna Radziwiłłowa i Henryk hrabia Łubieński. Mając 24 lata, w 1843 Zofia wychodzi za mąż za Seweryna Grabowskiego; kamerjunkra dworu Jego Cesarsko- Królewskiej Mości i zamieszkuje w pałacu w Łazowie. W Miastkowie w tym czasie zarządcą majątku jest Piotr Gąssowski. 13 XI 1846 roku dochodzi do podpisania aktu kupna-sprzedaży między Grabowskimi a Gąssowskim, na mocy którego Gąssowski zostaje właścicielem dóbr Miastków. W niecałe 7 lat później -w 1853 r umiera Piotr Gąssowski zostawiając żonę i dzieci- Pawła, Stanisława, Ignacego i Elżbietę, które dziedziczą po nim majątek. Najstarszy z synów 22-letni Paweł oprócz zarządzania majątkiem i opieki nad nieletnim rodzeństwem pełni również funkcję wójta gminy. 17 marca 1871 r następuje podział majątku między braćmi. Paweł otrzymuje dobra domaszewickie zaś Ignacy dobra miastkowskie. W 1876 roku Ignacy Gąssowski rozpoczyna budowę pałacu. Wydaje się, iż przynajmniej część pałacu musiała być ukończona do 8 XI 1878 r, kiedy to została podpisana intercyza między Ignacym Gąssowskim a Marią Odręgą. Drugą część - oficynę dla służby ukończono w 1880 r. jak wskazuje na to data na elewacji północnej. Zła sytuacja finansowa doprowadza do samobójczej śmierci Gąssowskiego. Na 20 II 1897r. wyznaczono termin pierwszej licytacji majątku. Ostatecznie po czterech licytacjach dobra miastkowskie zostały sprzedane Jakóbowi Aleksandrowi hrabiemu Potockiemu. Nowy właściciel nie mieszkał w Miastkowie. Rezydowali tu jedynie dzierżawcy majątku: Niemojewski, Kowerski, Sokołowski. W 1934 roku umarł J. hr. Potocki zapisując w testamencie cały swój majątek, włącznie z dobrami miastkowskimi, fundacji, swojego imienia, której utworzenie polecił w testamencie. Zadaniem fundacji miało być wspieranie badań naukowych w dziedzinach medycyny koncentrujących się na zwalczaniu raka i gruźlicy.

Dworek w Starym Miastkowie - obecnie już nie istnieje

Kościół Świętej Anny w Zwoli Poduchownej

Budowa drogi relacji Miastków Kościelny - Żelechów
- zdjęcie wykonano na obecnej ulicy Warszawskiej w Miastkowie Kościelnym

Obchody Święta 3 maja na rynku w Miastkowie Kościelnym
- w tle widoczny budynek "Organistówki"

Obchody Święta 3 maja na rynku w Miastkowie Kościelnym
- zbiórka zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych - składanie meldunku

Rynek w Miastkowie Kościelnym - zdjęcie wykonano przy studni typu "Żuraw"

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.