Ułatwienia dostępu

21 październik 2015 00:00

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późniejszymi zm. )
na:

Przebudowa mostu na rzece Wildze w miejscowości Zwola

14 październik 2015 00:00

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późniejszymi zm. )

 

na:

 

Podwieszenie obwodu oświetleniowego za-licznikowego wraz
z oprawami oświetleniowymi na istniejących stanowiskach słupowych linii napowietrznej w miejscowościach
Zabruzdy Kolonia, Kujawy i Zasiadały.

21 wrzesień 2015 00:00

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późniejszymi zm. )

16 wrzesień 2015 00:00

Przetarg

na:

Przebudowę odcinka drogi na ul. Słonecznej w miejscowości Miastków Kościelny

14 wrzesień 2015 00:00

Przetarg

na:

Wykonanie utwardzonego ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1334W w Miejscowości Miastków Kościelny oraz w pasie drogi powiatowej Nr 1330W w miejscowości Zwola Poduchowna

03 wrzesień 2015 00:00

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późniejszymi zm. )
na:
Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku SP ZOZ w Miastkowie Kościelnym.

03 sierpień 2015 00:00

Przetarg nieograniczony
na:

Modernizację (przebudowę) odcinka drogi gminnej
w miejscowości Brzegi o długości 425m i Zgórzu o długości 220m

29 lipiec 2015 00:00

Przetarg nieograniczony
na:

Modernizację (przebudowę) odcinka drogi gminnej
w miejscowości Brzegi o długości 912m

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.