Ułatwienia dostępu

Człowiek – najlepsza inwestycja „Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Gmina Miastków Kościelny w okresie od 01 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. realizuje projekt pn. ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I - III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-14-256/13-00 podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I - III szkół podstawowych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas I - III  Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu.

Celem głównym projektu jest wsparcie w roku szkolnym 2013/2014 indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I - III trzech szkół podstawowych w gminie Miastków Kościelny, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Cele szczegółowe projektu to:

1) zapewnienie indywidualnej oferty edukacyjnej uczniom objętym wsparciem w ramach projektu w roku szkolnym 2013/2014,

2) zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u 50% uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Miastków Kościelny,

3) rozwinięcie zainteresowań u 10% szczególnie uzdolnionych uczniów klas I-III w gminie Miastków Kościelny,

4) wyposażenie szkół podstawowych w niezbędny do indywidualnej pracy z uczniem sprzęt i materiały dydaktyczne.

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.