Ułatwienia dostępu

16 grudzień 2013 16:00

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

  

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

 

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

16 grudzień 2013 00:00

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY

13 grudzień 2013 00:00

Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.: Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - druga edycja wraz ze szkoleniem uczestników projektu w zakresie obsługi komputera z wykorzystaniem Internetu w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e -Inclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Numer ogłoszenia: 519668 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013 

10 grudzień 2013 00:00

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )

Konserwacja oświetlenia drogowego na obszarze administracyjnym Gminy Miastków Kościelny.

 

10 grudzień 2013 00:00

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA

OFERT

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )

na realizację zadania polegającego na:

Utwardzeniu placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zasiadały.

10 grudzień 2013 00:00

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA

OFERT

  

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

 

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )

29 listopad 2013 00:00

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

 

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

  

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )

na dostawę

 

Koszy ulicznych dla gminy Miastków Kościelny

 

19 listopad 2013 00:00

„Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Miastków Kościelny”

 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”

 

Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.