Ułatwienia dostępu

11 grudzień 2014 13:04

 Przetarg

 na

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

 z terenu Gminy Miastków Kościelny”.

09 grudzień 2014 10:49

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn zm. )
na

 

Dostawę komputerów przenośnych, zestawów komputerowych i serwera wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.: “Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo – druga edycja

w ramach Działania 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e –Inclusion”, osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

17 listopad 2014 09:53

Przetarg

 na

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

 z terenu Gminy Miastków Kościelny”.

15 październik 2014 14:39

 Zaproszenie do składania ofert

 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm), zgodnie z którym, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

na

„ Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym
2014 / 2015”

30 wrzesień 2014 09:18

Nazwa zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny w roku 2014”.

26 wrzesień 2014 09:19

 Nazwa zadania: Przebudowa dróg w miejscowościach Zwola Poduchowna, Kujawy, Zgórze gm. Miastków Kościelny

08 sierpień 2014 14:27

Zaproszenie do składania oferty cenowej

na dostawę

Programów uzupełniających procesy zarządzania Urzędem Gminy w Miastkowie Kościelnym- Zwrot podatku akcyzowego

08 sierpień 2014 14:25

 Zaproszenie do składania oferty cenowej

na dostawę

Programów uzupełniających procesy zarządzania Urzędem Gminy w Miastkowie Kościelnym- Zamówienia publiczne

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.