Ułatwienia dostępu

Gmina Miastków Kościelny w okresie od 01 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. realizuje projekt pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –„Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na podstawie umowy o partnerskiej Nr 65/ES/ZS/D-POKL/14 podpisanej z Zarządem Województwa Mazowieckiego.

Projekt pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli oraz Publicznego Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych działających na terenie gminy Miastków Kościelny, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe.

Cele szczegółowe projektu to:

  1. objęcie ok. 75 uczennic i uczniów wsparciem w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych;
  2. rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu gminy Miastków Kościelny;
  3. przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży;
  4. wsparcie z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dziewcząt i chłopców;
  5. kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego;
  6. zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć;
  7. zakup materiałów edukacyjnych,
  8. organizacja wyjazdów do instytucji kultury i nauki.

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.