21 luty 2019 13:55

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

Wykonanie pobocza utwardzonego przy drodze powiatowej Nr 1330W w m. Stary Miastków|
Wykonanie pobocza utwardzonego przy drodze powiatowej Nr 130810W w Miastkowie Kościelnym

21 luty 2019 00:00

ZARZĄDZENIE NR 1/2018

WÓJTA GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY

Z DNIA 04.01.2018 ROKU

w sprawie przeprowadzenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej dla zadania
"Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy zabytkowym kościele w Miastkowie Kościelnym"

14 luty 2019 13:40

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na przeprowadzenie:

Szkoleń doskonalących dla nauczycieli
w ramach projektu pn.
„Przedszkole naszych marzeń!”
Europejski Fundusz Społeczny Konkurs zamknięty RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18
dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna RPO WM        

02 styczeń 2019 11:30

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

Wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Miastków Kościelny

20 grudzień 2018 21:40

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1986 ze zm.)

na 

sprzedaż i dostawę samochodu ciężarowego typu VAN

22 listopad 2018 12:03

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)
 

na:

Organizację placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu

 w Miastkowie Kościelnym w ramach projektu pn.

„Przedszkole naszych marzeń!”

Europejski Fundusz Społeczny Konkurs zamknięty RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18
dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałania 10.1.4 edukacja przedszkolna RPO WM         

21 listopad 2018 12:41

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

na:

Kredyt bankowy długoterminowy

w wysokości 1 000 000 zł

16 listopad 2018 14:43

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)

dotycząca zadania pn.:

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miastków Kościelny

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.