16 listopad 2018 12:48

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)

na:

Zakup wyposażenia w ramach tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobków

 do Publicznego Żłobka w Miastkowie Kościelnym

w ramach projektu pn.

„Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom!”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”

Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”

Poddziałania 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej”      

09 listopad 2018 11:20

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)

na przeprowadzenie:

Szkoleń doskonalących dla nauczycieli
w ramach projektu pn.

„Przedszkole naszych marzeń!”

Europejski Fundusz Społeczny Konkurs zamknięty RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18

dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu

Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

             Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna RPO WM             

30 październik 2018 11:10

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)


na:

Organizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu 

w Miastkowie Kościelnym w ramach projektu

pn. „Przedszkole naszych marzeń!”

11 październik 2018 14:19

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)


na:

Organizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu 

w Miastkowie Kościelnym w ramach projektu

pn. „Przedszkole naszych marzeń!”

 

09 październik 2018 12:12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)

na:

Zakup pomocy dydaktycznych do Publicznego Przedszkola  w Miastkowie Kościelnym w ramach projektu pn.

„Przedszkole naszych marzeń!”

21 wrzesień 2018 11:45

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) 

na: 

Zakup pomocy dydaktycznych do Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym w ramach projektu pn.

„Przedszkole naszych marzeń!”

Europejski Fundusz Społeczny Konkurs zamknięty RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18

dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu

Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałania 10.1.4 edukacja przedszkolna RPO WM      

19 wrzesień 2018 12:13

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)


na:

Ogrodzenie placu zabaw

19 wrzesień 2018 12:09

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)


na:

Urządzenie placu zabaw w Kujawach

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.