Ułatwienia dostępu

14 luty 2019 13:40

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na przeprowadzenie:

Szkoleń doskonalących dla nauczycieli
w ramach projektu pn.
„Przedszkole naszych marzeń!”
Europejski Fundusz Społeczny Konkurs zamknięty RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18
dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna RPO WM        

02 styczeń 2019 11:30

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

Wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Miastków Kościelny

20 grudzień 2018 21:40

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1986 ze zm.)

na 

sprzedaż i dostawę samochodu ciężarowego typu VAN

22 listopad 2018 12:03

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)
 

na:

Organizację placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu

 w Miastkowie Kościelnym w ramach projektu pn.

„Przedszkole naszych marzeń!”

Europejski Fundusz Społeczny Konkurs zamknięty RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18
dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałania 10.1.4 edukacja przedszkolna RPO WM         

21 listopad 2018 12:41

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

na:

Kredyt bankowy długoterminowy

w wysokości 1 000 000 zł

16 listopad 2018 14:43

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)

dotycząca zadania pn.:

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miastków Kościelny

16 listopad 2018 12:48

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)

na:

Zakup wyposażenia w ramach tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobków

 do Publicznego Żłobka w Miastkowie Kościelnym

w ramach projektu pn.

„Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom!”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”

Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”

Poddziałania 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej”      

09 listopad 2018 11:20

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)

na przeprowadzenie:

Szkoleń doskonalących dla nauczycieli
w ramach projektu pn.

„Przedszkole naszych marzeń!”

Europejski Fundusz Społeczny Konkurs zamknięty RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18

dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu

Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

             Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna RPO WM             

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.