15 luty 2019 12:05

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza uzupełnienie przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości

położonej w miejscowości Brzegi  gm. Miastków Kościelny

 

15 luty 2019 12:04

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza  uzupełnienie  przetargu ustnego   nieograniczonego

na sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości

położonej w miejscowości Miastków Kościelny  gm. Miastków Kościelny

12 luty 2019 10:43

OGŁOSZENIE
wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w
Miastkowie Kościelnym w dniu 8 lutego 2019 r. na realizację zadań publicznych w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na
terenie Gminy Miastków Kościelny w 2019 roku.

29 styczeń 2019 14:01


OGŁOSZENIE


wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym w dniu 28 stycznia 2019 r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w 2019 roku.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 4/2019 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w miejscowościach Miastków Kościelny i Stary Miastków w 2019 roku. W dniu 28 stycznia 2019 roku komisja dokonała oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Przy ocenie ofert stosowano kryteria zawarte w Zarządzeniu Nr 1/2019 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie określenia regulaminu postępowania konkursowego Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych prowadzonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Propozycje komisji dotyczące wyboru oferenta i wysokości przyznanej dotacji zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy Miastków Kościelny.

Realizacja zadania  publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w miejscowości Miastków Kościelny w  2019 roku.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Wilga Miastków Kościelny” otrzymał dotację finansową w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

W związku z brakiem oferty na:
 Realizacja zadania  publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w miejscowości Stary Miastków w  2019 roku został przedłużony termin zgłaszania ofert na realizację w/w zadania do dnia 7 lutego 2019r do godz.15:00

 

Wójt Gminy

Jerzy Jaroń

29 styczeń 2019 13:16

I N FO R M A C J A

WÓJTA GMINY W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM

 

Niniejszym informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia

 2019-01-29 roku wykaz nieruchomości mienia gminnego, przeznaczonego do najmu. 

Wykaz obejmuje lokal o pow. 34m2  oraz lokal  o pow. 4m2 znajdujące się w przyziemiu budynku położonego na działce nr 141/8  w miejscowości Miastków Kościelny przy ulicy Szkolnej 5,  dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr 59563.

                

Z treścią wykazu można zapoznać się codziennie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie, tel. 025 684 16 32

Wykaz nieruchomości znajduje się na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl

 

Wójt Gminy

Jerzy Jaroń

16 styczeń 2019 11:04

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości

położonej w miejscowości Miastków Kościelny gm. Miastków Kościelny

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.