12 grudzień 2018 11:40

Gmina Miastków Kościelny ogłasza nabór dzieci do żłobka od dnia 14.12.2018 r. Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka do żłobka proszeni są o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie pn. „Gmina Miastków Kościelnym sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom!”. Osoby deklarujące udział w projekcie składają komplet wypełnionych dokumentów ( Załączniki nr 1 - 5) do sekretariatu Urzędu Gminy (pokój nr 14) w godzinach pracy urzędu do dnia 11.01.2019 r.

30 listopad 2018 13:53

                                               Miastków Kościelny, dnia 2018-11-30

 I.6830.2.2018

                       

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Miastków Kościelny

z dnia 30 listopada 2018 roku

 w sprawie wykonania pomiarów geodezyjnych – rozgraniczenia.

            Wójt Gminy Miastków Kościelny oferuje do wykonania rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Kujawy oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 186/1 i 187  stanowiącą  własność osoby fizycznej, a nieruchomościami sąsiednimi, oznaczonymi jako działki nr 134, 135, 182, 188, 189 i 133 stanowiącymi własność osób fizycznych położonymi w miejscowości Kujawy.

15 październik 2018 12:44

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym ogłasza nabór na stanowisko :   Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym

26 czerwiec 2018 09:34

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza przetarg ustny nieograniczony   na dzierżawę na czas nieokreślony

nieruchomości położonej w miejscowości  Brzegi  gm. Miastków Kościelny

 

 

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1144 o powierzchni 1,88ha położona w miejscowości Brzegi. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta SI1G/00041474/1

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

26 czerwiec 2018 09:33

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza przetarg ustny nieograniczony   na dzierżawę na czas nieokreślony

nieruchomości położonej w miejscowości  Ryczyska  gm. Miastków Kościelny

 

 

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 325/2 o powierzchni 0,76ha położona w miejscowości Ryczyska. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta SI1G/00042553/6

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

28 maj 2018 09:23

I N FO R M A C J A

WÓJTA GMINY W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM

 

Niniejszym informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 2018-05-28 roku wykaz nieruchomości mienia gminnego, przeznaczonego do najmu.

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.