26 czerwiec 2018 09:34

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza przetarg ustny nieograniczony   na dzierżawę na czas nieokreślony

nieruchomości położonej w miejscowości  Brzegi  gm. Miastków Kościelny

 

 

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1144 o powierzchni 1,88ha położona w miejscowości Brzegi. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta SI1G/00041474/1

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

26 czerwiec 2018 09:33

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza przetarg ustny nieograniczony   na dzierżawę na czas nieokreślony

nieruchomości położonej w miejscowości  Ryczyska  gm. Miastków Kościelny

 

 

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 325/2 o powierzchni 0,76ha położona w miejscowości Ryczyska. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta SI1G/00042553/6

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

28 maj 2018 09:23

I N FO R M A C J A

WÓJTA GMINY W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM

 

Niniejszym informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 2018-05-28 roku wykaz nieruchomości mienia gminnego, przeznaczonego do najmu.

20 marzec 2018 09:05

Wójt Gminy Miastków Kościelny ogłasza nabór na stanowisko osoby sprawującej nadzór nad obiektem ORLIK 2012 w Miastkowie Kościelnym przy ulicy Szkolnej 8
Okres zatrudnienia: 3.04. 2018 -31. 10. 2018
Rodzaj zatrudnienia; umowa zlecenie

15 styczeń 2018 15:14

Wójt Gminy Miastków Kościelny informuje, że został wyłożony do publicznego wglądu projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wewnętrznej kablowej linii zasilającej do stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr GAR4490B położonej w miejscowości Ryczyska gm. Miastków Kościelny.

11 styczeń 2018 14:03

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Miastków Kościelny uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Gminy o  możliwości składania w tut. Urzędzie wniosków o przyznanie dotacji w 2018 r. na realizację przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w szczególności eternitu.

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.