16 styczeń 2019 11:04

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości

położonej w miejscowości Miastków Kościelny gm. Miastków Kościelny

16 styczeń 2019 11:01

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości

położonej w miejscowości Brzegi gm. Miastków Kościelny

15 styczeń 2019 09:11

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym ogłasza nabór na stanowisko :   Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym

14 styczeń 2019 12:55

UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

 

             Wójt Gminy Miastków Kościelny uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Gminy o możliwości składania w tut. Urzędzie wniosków o przyznanie dotacji w 2019 r. na realizację przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w szczególności eternitu.

02 styczeń 2019 10:52

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY

z dnia 28 grudnia 2018 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Miastków Kościelny ( t.j.Dz. U. Woj. Maz. Z dnia 6 grudnia 2018 r. poz. 11885).

19 grudzień 2018 11:50

I N FO R M A C J A

WÓJTA GMINY W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM

 

Niniejszym informuję, że na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia

 19-12-2018r. wykaz nieruchomości mienia gminnego, przeznaczonego do sprzedaży.

12 grudzień 2018 12:06

Gmina Miastków Kościelny ogłasza nabór na stanowisko opiekun dzieci w żłobku (4 osoby).

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do pracy w żłobku składa następujące dokumenty:

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.