Ułatwienia dostępu

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości

położonej w miejscowości Zasiadały  gm. Miastków Kościelny

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zasiadały oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 634/1 o  powierzchni 0,0350ha. Uregulowanej w KW nr SI1G/00082803/6.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Zasiadały gm. Miastków Kościelny  16 km od Garwolina.

Jej sąsiedztwo stanowią nieruchomości  zabudowane (siedliska wiejskie).

 Teren nieruchomości uzbrojony jest w sieć elektryczną i wodociągową. Dla wyżej wymienionej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Otwarcie przetargu ustnego nieograniczonego nastąpi w dniu 12.04.2021  roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym przy ul. Rynek 6.

Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi 3 500,00zł ( słownie: Trzy  tysiące  pięćset złotych  00/100 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 350,00 zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt zł. 00/100 ) na konto Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym Nr   27 9210 0008 0056 4834 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Garwolinie Oddział/Miastków Kościelny.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu – w walucie polskiej, do dnia 09.04.2021 roku.

Uczestnik obowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód wniesienia wadium przed otwarciem przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w razie nie stawienia się bez usprawiedliwienia uczestnika, który przetarg wygrał, w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Wadium uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone do trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Oferent, który przetarg wygra zobowiązany jest do wpłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym Nr 27 9210 0008 0056 4834 2000 0030  Bank Spółdzielczy w Garwolinie Oddział/Miastków Kościelny.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych pokrywa nabywca.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pokój nr 12 lub tel. pod numerem (025) 751-12-86 wew. 32.

 Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2023

logo bip

Ogłoszenia gminne

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.