20 marzec 2018 09:05

Wójt Gminy Miastków Kościelny ogłasza nabór na stanowisko osoby sprawującej nadzór nad obiektem ORLIK 2012 w Miastkowie Kościelnym przy ulicy Szkolnej 8
Okres zatrudnienia: 3.04. 2018 -31. 10. 2018
Rodzaj zatrudnienia; umowa zlecenie

15 styczeń 2018 15:14

Wójt Gminy Miastków Kościelny informuje, że został wyłożony do publicznego wglądu projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wewnętrznej kablowej linii zasilającej do stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr GAR4490B położonej w miejscowości Ryczyska gm. Miastków Kościelny.

11 styczeń 2018 14:03

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Miastków Kościelny uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Gminy o  możliwości składania w tut. Urzędzie wniosków o przyznanie dotacji w 2018 r. na realizację przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w szczególności eternitu.

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.