12 maj 2021 09:17
07 maj 2021 11:29
05 maj 2021 11:30

 O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Miastków Kościelny

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

 w sprawie wykonania pomiarów geodezyjnych – rozgraniczenia.

08 kwiecień 2021 08:32

         Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam, że w dniu 29.03.2021 roku na wniosek Gminy Miastków Kościelny, z siedzibą ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.