10 styczeń 2022 12:25

 

I.6220.6.19.2020.2021.2022

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

         Na podstawie art. 33 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z  2021 roku, poz. 2373 z zm. ) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowie budynku jałownika oraz przebudowa istniejącej obory w celu zwiększenia obsady istniejącego gospodarstwa dla bydła mlecznego na dz. nr ewid. 38, 39, 40 w miejscowości Zabruzdy Kolonia, gm. Miastków Kościelny, pow. garwoliński, woj. mazowieckie”

       Postępowanie zostało wszczęte w dniu 06.08.2020 roku na wniosek Pani Moniki Szczygielskiej reprezentowanej przez pełnomocników Anitę Grzegory oraz Radosława Celińskiego.

         Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

          Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Miastków Kościelny. 

         Osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

         Wnioski i uwagi w przedmiotowym postępowaniu można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu  w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 30 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. 09.02.2022 r.

         Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Miastków Kościelny.

 

Jerzy Jaroń 

Wójt Gminy Miastków Kościelny

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny,
  2. Umieszczenie na stronie internetowej miastkowkoscielny.pl ( zakładka ogłoszenia ) oraz BIP.
  3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń we wsi Zabruzdy Kolonia.
  4. Przekazano inwestorowi w celu wywieszenia w miejscu realizacji inwestycji.

 

23 listopad 2021 11:43

Spotkanie informacyjne dotyczące programu

Czyste Powietrze

 

W związku z utworzeniem gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” Wójt Gminy Miastków Kościelny zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące wniosku o dotację.

Spotkanie odbędzie się 30.11.2021 r. (WTOREK) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym.

 

Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się m.in. :

- kto może być wnioskodawcą,

- na co można uzyskać dofinansowanie,

- jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie,

- jakie są wymagane dokumenty

17 listopad 2021 11:07

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym

poszukuje chętnych do zaadoptowania czterech małych piesków

rasy mieszanej w wieku około 3-4 miesiące.

Tel. Kontaktowy 25 751 12 86
 

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.