Ułatwienia dostępu

17 listopad 2022 22:00

Zrealizowana została modernizacja drogi w Zwoli Poduchownej. Koszt inwestycji 160 tys. zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR) 60 tys. zł.

 

17 listopad 2022 21:46

W dniu 11 listopada 2022 r. dziedzinie „działalność samorządowa” tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” otrzymał Jerzy Jaroń

Wniosek o nadanie tytułu złożyła Rada Gminy Miastków Kościelny.
Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność samorządową na rzecz gminy Miastków Kościelny i powiatu garwolińskiego, budowanie samorządu terytorialnego i popularyzację idei samorządności. Za szczególne zaangażowanie i aktywność w różnych dziedzinach życia społecznego.

17 listopad 2022 20:56

Uroczystości Święta Niepodległości w Zwoli Poduchownej rozpoczęły się od Mszy Św. sprawowanej przez Ks. kan. Jarosława Kisielińskiego Proboszcza Parafii. Po zakończonej Eucharystii uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Zwoli przedstawili montaż słowno-muzyczny. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na cmentarz parafialny, gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. 

 

17 listopad 2022 19:30

Tradycyjnie uroczystości Święta Niepodległości w Miastkowie Kościelnym rozpoczęły się Mszą Św. odprawioną w intencji Ojczyzny przez Ks. kan. Adama Turemkę, następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Bohaterów Miastkowszczyzny. Poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem, odczytany został apel poległych, wybrzmiały utwory patriotyczne. Uroczystość zakoczyła defilada pododdziałów OSP. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta. 
Po uroczystościach uczestnicy wydażenia spotkali się na tradycyjnej grochówce. Dziękujemy bardzo wszystkim za udział w uroczystoścach. 

17 listopad 2022 19:14

Trwa remont boiska piłkarskiego w Miastkowie Kościelnym. Inwestycja obejmuje remont płyty boiska i terenu za boiskiem w kierunku ul. Garwolińskiej. Koszt inwestycji 400 tys. zł.

Otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 250 tys. zł. 

17 listopad 2022 18:57

 

Miastkowska Nekropolia nocą 1 listopada 2022 r.

17 listopad 2022 14:03

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LVI Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gminy,

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,

6. Informacja z działalności klubów sportowych na terenie gminy i ocena wyników sportowych,

7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy Miastków Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miastków Kościelny na 2023 rok,

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miastków Kościelny na 2023 rok,

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok obowiązujących na terenie Gminy Miastków Kościelny,

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2022-2030,

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

13. Wnioski i oświadczenia radnych,

14. Sprawy różne,

15. Zamknięcie LVI Sesji Rady Gminy.

15 listopad 2022 11:56

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 18 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Miastków Kościelny, zwołana na wniosek Wójta Gminy Miastków Kościelny, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LV Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy,

4. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych za 2021 r.,

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu,

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2022,

7. Wnioski i oświadczenia radnych,

8. Sprawy różne,

9. Zamknięcie LV Sesji Rady Gminy.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.