I. 272.2.103.2018 Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom!”

16 listopad 2018 12:48

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)

na:

Zakup wyposażenia w ramach tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobków

 do Publicznego Żłobka w Miastkowie Kościelnym

w ramach projektu pn.

„Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom!”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”

Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”

Poddziałania 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej”      

          Zbiorcze zestawienie ofert

             Wybór najkorzystniejszej oferty

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (I.272.2.103.2018 Zaproszenie do składania ofert.doc)I.272.2.103.2018 Zaproszenie do składania ofert.doc 468 kB2018-11-16 12:52
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 Formularz Oferty.docx)Załącznik Nr 1 Formularz Oferty.docx 166 kB2018-11-16 12:52
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 Wyposażenie Żłobka specyfikacja.docx)Załącznik Nr 2 Wyposażenie Żłobka specyfikacja.docx 1596 kB2018-11-16 12:51
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy.docx)Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy.docx 157 kB2018-11-16 12:51
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy.doc)Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy.doc 203 kB2018-11-16 12:51
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.