04 grudzień 2020 09:23

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm) i art. 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.) opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, który uwzględnia doświadczenia i wnioski z pracy GKRPA z lat poprzednich.

20 listopad 2020 10:18

20 listopad 2020 10:10

Formularz konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miastków Kościelny z organizacjami pozarządowymi

19 listopad 2020 10:01

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

10 listopad 2020 12:41

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Miastków Kościelny przypomina, że do końca listopada 2020 r. trwa Powszechny Spis Rolny. Wzięcie udziału w spisie jest obowiązkowe przez każdego rolnika (art. 7, Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.).

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do rolników gminy Miastków Kościelny, którzy jeszcze nie wzięli udziału w Powszechnym Spisie Rolnym o niezwłoczne wypełnienie tego obowiązku.

05 listopad 2020 18:07

Trwa głosowanie na projekty w Budżecie Obywatelskim.
Zachęcamy do głosowania wszystkich mieszkańców Województwa Mazowieckiego.
Na głosowanie poświęcisz tylko chwilę, a z efektów będziesz cieszyć się przez kolejne kilka lat.

link do głosowania:
http://bom.mazovia.pl/

projekt mieści się w puli podregionalnej i ma nr 214 

Więcej informacji dotyczących projektu:
http://bom.mazovia.pl/projekt/216

26 październik 2020 12:41

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 29 października 2020 r. (czwartek) o godz. 8.00 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.