Ułatwienia dostępu

OSP w Samorządkach, Rudzie Talubskiej, Łaskarzewie, Maciejowicach, Zwoli, Parysowie, Pilawie i Borowie z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE

Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Aż 253 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. W sobotę umowy z władzami Górzna, Garwolina, Miastkowa Kościelnego, Parysowa, Borowi, Łaskarzewa, Maciejowic i Pilawy podpisały członkinie zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc. W spotkaniu wzięła udział Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu garwolińskiego to ponad 11,4 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z całego Mazowsza trafi rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej – 253 mln zł na zakup 188 średnich i ciężkich wozów strażackich. Jak podkreśla członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska, UE od lat wspiera mazowieckich strażaków. – Przypomnę, że w poprzedniej perspektywie druhowie mogli otrzymać środki unijne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i remonty strażnic. W aktualnej perspektywie kierujemy pieniądze na wozy strażackie. To ważne wsparcie dla powiatu garwolińskiego. Są tu tereny zagrożone powodzią. W takich sytuacjach pomoc mieszkańcom niosą w pierwszej kolejności właśnie druhowie.

W sobotę (10 lutego br.) zostało podpisanych kolejnych osiem umów na doposażenie jednostek z subregionu siedleckiego. Do OSP z powiatu garwolińskiego trafi ponad 11,4 mln zł na zakup 8 wozów strażackich. – Początek nowego roku w kwestii środków unijnych jest obiecujący i bardzo intensywny. Podpisujemy umowy na wsparcie OSP niemal każdego dnia. Dzięki temu nasze mazowieckie jednostki będą dysponować nowoczesnymi wozami – zaznacza członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projektów. – Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a rola funduszy europejskich jest w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W sumie do subregionu siedleckiego trafi wsparcie w  wysokości prawie 45,5 mln zł na zakup 30 wozów strażackich.

Odważne działania strażaków ochotników zasługują na wsparcie. Finansową pomoc otrzymujemy z Unii Europejskiej i dzięki temu możemy realizować jeden z największych programów wsparcia dla mazowieckich OSP – zaznacza Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Ponad 11,4 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu garwolińskiego

Nowy średni wóz strażacki wzmocni OSP w Samorządkach. Dodatkowo w ramach projektu będzie prowadzona kampania edukacyjna skierowana do mieszkańców gminy Górzno.

Tytuł projektu: Wzmocnienie systemu reagowania i ratownictwa przez doposażenie OSP w Samorządkach

Beneficjent: Gmina Górzno

Całkowita wartość projektu: 1 633 520,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 388 492,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem trafi też do OSP w Rudzie Talubskiej – jednostki, której działania obejmują m.in. obszar NATURA 2000.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby jednostki OSP w Rudzie Talubskiej

Beneficjent: Gmina Garwolin

Całkowita wartość projektu: 1 945 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 653 250,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Średni wóz ratowniczo-gaśniczy ze specjalistycznym wyposażeniem zasili flotę OSP Łaskarzew. Ponadto zaplanowano działania edukacyjne dla mieszkańców na temat zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Łaskarzew w Mieście Łaskarzew

Beneficjent: Miasto Łaskarzew

Całkowita wartość projektu: 1 664 693,72 zł

Dofinansowanie z UE: 1 414 989,66 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Nowy wóz strażacki trafi również do jednostki OSP Maciejowice. Z kolei do mieszkańców gminy zostanie skierowana akcja edukacyjna dotycząca zmian klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw ekologicznych.

Tytuł projektu: Wsparcie dla OSP z Gminy Maciejowice

Beneficjent: Gmina Maciejowice

Całkowita wartość projektu: 1 485 499,97 zł

Dofinansowanie z UE: 1 262 674,97 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Projekt obejmuje zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zwoli oraz kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.

 

Tytuł projektu: Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Zwoli oraz kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Miastków Kościelny

Beneficjent: Gmina Miastków Kościelny

Całkowita wartość projektu: 1 646 729,33 zł

Dofinansowanie z UE: 1 399 719,92 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

OSP w Parysowie otrzyma średni wóz ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem. Do mieszkańców gminy zostaną skierowane działania edukacyjne uświadamiające, jak ważna jest ekologia i troska o środowisko.

 

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie

Beneficjent: Gmina Parysów

Całkowita wartość projektu: 1 507 980,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 281 783,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy trafi do OSP Pilawa – jednostki, która działa na terenie z dużymi kompleksami leśnymi zajmującymi ponad 37% powierzchni gminy i 28% powiatu. Dodatkowo są tutaj rozległe tereny nieużytków rolnych, które wbrew istniejącym zakazom są często wypalane.

 

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa

Beneficjent: Miasto i Gmina Pilawa

Całkowita wartość projektu: 1 775 909,73 zł

Dofinansowanie z UE: 1 509 523,27 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Dzięki funduszom europejskim zostanie zakupiony nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem dla OSP w Borowiu. Dodatkowo w gminie jest planowana kampania ekologiczna.

 

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borowie

Beneficjent: Gmina Borowie

Całkowita wartość projektu: 1 802 885,10 zł

Dofinansowanie z UE: 1 532 452,33 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości.

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.