10 sierpień 2017 18:06

Aby powiększyć, kliknij w mapę

10 sierpień 2017 18:05

 Statystyka mieszkańców Gminy 2020r

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

 

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

84

94

178

3

33

32

65

4-5

74

52

126

6

42

29

71

7

21

29

50

8-12

151

126

277

13-15

66

79

145

16-17

58

54

112

18

34

32

66

19-65

1626

0

1626

19-60

0

1273

1273

> 65

283

0

283

> 60

0

570

570

ogółem

2472

2370

4842

 

ILOŚCIOWA DLA CAŁEJ GEOGRAFII (STATYSTYKA LUDNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH) CAŁY OBSZAR ADRESOWY

1.        

 Brzegi

508

2.        

 Glinki

56

3.        

 Kruszówka

101

4.        

 Kujawy

231

5.        

 Miastków Kościelny

722

6.        

 Oziemkówka

227

7.        

 Przykory

334

8.        

 Ryczyska

245

9.        

 Stary Miastków

426

10.     

 Wola Miastkowska

253

11.     

 Zabruzdy

217

12.     

 Zabruzdy-Kolonia

134

13.     

 Zasiadały

110

14.     

 Zgórze

535

15.     

 Zwola

526

16.     

 Zwola Poduchowna

217

         RAZEM W GMINIE

4842

 

 

POBYT CZASOWY

Ilość zameldowań na pobyt czasowy  - 24

               w tym cudzoziemców  - 4

Ilość wymeldowań z pobytu czasowego  - 3

                 w tym cudzoziemców  - 0

 

POBYT STAŁY

Ilość zameldowań na pobyt stały  - 110

             w tym cudzoziemców  - 1

Ilość zameldowań spoza gminy      - 28

Ilość wymeldowań z pobytu stałego  - 138

               w tym cudzoziemców  - 0

 

ZDARZENIA USC

Ilość urodzeń mieszkańców    - 58

Ilość zgonów mieszkańców - 73

 

 

 Statystyka mieszkańców Gminy 2019r

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

 

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

88

99

187

3

42

28

70

4-5

74

54

128

6

21

28

49

7

26

20

46

8-12

155

127

282

13-15

68

83

151

16-17

60

60

120

18

23

19

42

19-65

1644

0

1644

19-60

0

1287

1287

> 65

288

0

288

> 60

0

577

577

ogółem

2489

2382

4871

 

ILOŚCIOWA DLA CAŁEJ GEOGRAFII (STATYSTYKA LUDNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH) CAŁY OBSZAR ADRESOWY

 

 MIASTKÓW KOŚCIELNY (1403082)

4871

 

b)  BRZEGI

520

 

b)  GLINKI

58

 

b)  KRUSZÓWKA

103

 

b)  KUJAWY

238

 

b)  MIASTKÓW KOŚCIELNY

725

 

b)  OZIEMKÓWKA

226

 

b)  PRZYKORY

332

 

b)  RYCZYSKA

247

 

b)  STARY MIASTKÓW

417

 

b)  WOLA MIASTKOWSKA

257

 

b)  ZABRUZDY

215

 

b)  ZABRUZDY-KOLONIA

138

 

b)  ZASIADAŁY

111

 

b)  ZGÓRZE

532

 

b)  ZWOLA

530

 

b)  ZWOLA PODUCHOWNA

222

 

 

POBYT CZASOWY
-----------------------------------------

Ilość zameldowań na pobyt czasowy  - 12

               w tym cudzoziemców  - 2

Ilość wymeldowań z pobytu czasowego  - 3

                 w tym cudzoziemców  - 0

-----------------------------------------

POBYT STAŁY
-----------------------------------------

Ilość zameldowań na pobyt stały  - 125

             w tym cudzoziemców  - 0

Ilość zameldowań spoza gminy      - 54

Ilość wymeldowań z pobytu stałego  - 161

               w tym cudzoziemców  - 0

-----------------------------------------

ZDARZENIA USC
-----------------------------------------

Ilość urodzeń mieszkańców        - 44

Ilość zgonów mieszkańców - 68

 

Statystyka mieszkańców Gminy 2018r

Statystyka mieszkańców Gminy Miastków Kościelny według wieku i płci - stan na dzień 31 grudnia 2018r.

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

111

101

212

3

33

24

57

4-5

61

56

117

6

27

20

47

7

40

30

70

8-12

126

126

252

13-15

78

80

158

16-17

58

51

109

18

37

26

63

19-65

1658

0

1658

19-60

0

1298

1298

> 65

281

0

281

> 60

0

586

586

ogółem

2510

2398

4908

   

 

Statystyka Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym wg danych ewidencji ludności - dane za 2018 rok

1.

Liczba urodzeń

79

2.

Liczba zgonów

52

 

 

Statystyka osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach
objętych zasięgiem terytorialnym przez Urząd Gminy Miastków Kościelny- stan na dzień 31.12.2018r.

L.p

Nazwa miejscowości

Ilość mieszkańców

1

Brzegi

530

2

Glinki

61

3

Kruszówka

103

4

Kujawy

240

5

Miastków Kościelny

720

6

Oziemkówka

225

7

Przykory

332

8

Ryczyska

248

9

Stary Miastków

418

10

Wola Miastkowska

256

11

Zabruzdy

220

12

Zabruzdy Kolonia

139

13

Zasiadały

115

14

Zgórze

549

15

Zwola

534

16

Zwola Poduchowna

223

Razem w Gminie

4908

 

Statystyka mieszkańców Gminy 2016 r

   

Statystyka mieszkańców Gminy Miastków Kościelny według wieku i płci - stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

    Wiek 

    Mężczyzn   

   Kobiet  

 Ogółem 

0-2

109

80

189

3

21

28

49

4-5

66

54

120

6

19

26

45

7

29

22

51

8-12

130

133

263

13-15

88

79

167

16-17

65

49

114

18

28

30

58

19-65

1688

-

1688

19-60

-

1334

1334

powyżej 65

272

-

272

powyżej 60

-

571

571

Ogółem

2515

2406

4921

 

Statystyka Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym wg danych ewidencji ludności - dane za 2016 rok

1.

Liczba urodzeń

63

2.

Liczba zgonów

73

3.

Liczba osób, które zmieniły stan cywilny

51

 

Statystyka osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach
objętych zasięgiem terytorialnym przez Urząd Gminy Miastków Kościelny- stan na dzień 31.12.2016r.

L.p

Nazwa miejscowości

Ilość mieszkańców

1

Brzegi

521

2

Glinki

65

3

Kruszówka

107

4

Kujawy

230

5

Miastków Kościelny

692

6

Oziemkówka

222

7

Przykory

334

8

Ryczyska

254

9

Stary Miastków

435

10

Wola Miastkowska

255

11

Zabruzdy

221

12

Zabruzdy Kolonia

140

13

Zasiadały

125

14

Zgórze

544

15

Zwola

546

16

Zwola Poduchowna

234

Razem w Gminie

4921

 

Statystyka mieszkańców Gminy 2015r

 

Statystyka mieszkańców Gminy Miastków Kościelny
według wieku i płci - stan na dzień 31 grudnia 2015r

    Wiek 

    Mężczyzn   

   Kobiet  

 Ogółem 

0-2

96

84

180

3

29

20

49

4-5

58

60

118

6

30

24

54

7

34

28

62

8-12

122

133

255

13-15

102

78

180

16-17

57

52

109

18

30

21

51

19-65

1693

-

1693

19-60

-

1365

1355

powyżej 65

274

-

274

powyżej 60

-

583

583

Ogółem

2525

2438

4963

 

Statystyka Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym
wg danych ewidencji ludności - dane za 2015 rok

1.

Liczba urodzeń

57

2.

Liczba zgonów

64

3.

Liczba osób, które zmieniły stan cywilny

42

 

Statystyka osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach
objętych zasięgiem terytorialnym przez Urząd Gminy Miastków Kościelny- stan na dzień 31.12.2015r.

L.p

Nazwa miejscowości

Ilość mieszkańców

1

Brzegi

516

2

Glinki

64

3

Kruszówka

113

4

Kujawy

232

5

Miastków Kościelny

696

6

Oziemkówka

231

7

Przykory

340

8

Ryczyska

259

9

Stary Miastków

430

10

Wola Miastkowska

256

11

Zabruzdy

221

12

Zabruzdy Kolonia

133

13

Zasiadały

130

14

Zgórze

555

15

Zwola

546

16

Zwola Poduchowna

241

Razem w Gminie

4963

Statystyka mieszkańców Gminy 2014 rok

 

Statystyka mieszkańców Gminy Miastków Kościelny
według wieku i płci - stan na dzień 31 grudnia 2014r.

    Wiek 

    Mężczyzn   

   Kobiet  

 Ogółem 

0-2

93

78

171

3

38

35

73

4-5

50

52

102

6

34

28

62

7

27

20

47

8-12

132

148

280

13-15

93

68

161

16-17

59

52

111

18

42

29

71

19-65

1684

-

1684

19-60

-

1365

1365

powyżej 65

279

-

279

powyżej 60

-

583

583

Ogółem

2531

2458

4989

 

Statystyka Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym
wg danych ewidencji ludności - dane za 2014 rok

1.

Liczba urodzeń

70

2.

Liczba zgonów

58

3.

Liczba osób, które zmieniły stan cywilny

56

 

Statystyka osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach
objętych zasięgiem terytorialnym przez Urząd Gminy Miastków Kościelny- stan na dzień 31.12.2014r.

L.p

Nazwa miejscowości

Ilość mieszkańców

1

Brzegi

514

2

Glinki

63

3

Kruszówka

116

4

Kujawy

242

5

Miastków Kościelny

697

6

Oziemkówka

241

7

Przykory

342

8

Ryczyska

258

9

Stary Miastków

425

10

Wola Miastkowska

252

11

Zabruzdy

218

12

Zabruzdy Kolonia

132

13

Zasiadały

133

14

Zgórze

551

15

Zwola

563

16

Zwola Poduchowna

242

Razem w Gminie

4989

Statystyka mieszkańców Gminy 2013r

 

Statystyka mieszkańców Gminy Miastków Kościelny
według wieku i płci - stan na dzień 31 grudnia 2013r

    Wiek 

    Mężczyzn   

   Kobiet  

 Ogółem 

0-2

97

84

181

3

20

27

47

4-5

64

54

118

6

26

22

48

7

18

34

52

8-12

142

133

275

13-15

97

81

178

16-17

72

51

123

18

37

31

68

19-65

1693

-

1693

19-60

-

1380

1380

powyżej 65

270

-

270

powyżej 60

-

591

591

Ogółem

2536

2488

5024

 

Statystyka Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym
wg danych ewidencji ludności - dane za 2013 rok

1.

Liczba urodzeń

54

2.

Liczba zgonów

62

3.

Liczba osób, które zmieniły stan cywilny

74

 

Statystyka osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach
objętych zasięgiem terytorialnym przez Urząd Gminy Miastków Kościelny- stan na dzień 31.12.2013r.

L.p

Nazwa miejscowości

Ilość mieszkańców

1

Brzegi

514

2

Glinki

65

3

Kruszówka

120

4

Kujawy

242

5

Miastków Kościelny

698

6

Oziemkówka

242

7

Przykory

341

8

Ryczyska

264

9

Stary Miastków

434

10

Wola Miastkowska

252

11

Zabruzdy

215

12

Zabruzdy Kolonia

138

13

Zasiadały

135

14

Zgórze

551

15

Zwola

569

16

Zwola Poduchowna

244

Razem w Gminie

5024

Statystyka mieszkańców Gminy 2012r

 

Statystyka mieszkańców Gminy Miastków Kościelny
według wieku i płci - stan na dzień 31 grudnia 2012r.

    Wiek 

    Mężczyzn   

   Kobiet  

 Ogółem 

0-2

88

82

186

3

33

27

62

4-5

61

48

104

6

18

34

50

7

23

27

55

8-12

158

135

290

13-15

86

75

183

16-17

79

59

155

18

51

37

85

19-65

1673

-

1694

19-60

-

1365

1364

powyżej 65

269

-

268

powyżej 60

-

601

605

Ogółem

2539

2490

5029

 

Statystyka Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym
wg danych ewidencji ludności - dane za 2012 rok

1.

Liczba urodzeń

46

2.

Liczba zgonów

71

3.

Liczba osób, które zmieniły stan cywilny

89

 

Statystyka osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach
objętych zasięgiem terytorialnym przez Urząd Gminy Miastków Kościelny- stan na dzień 31.12.2012r.

L.p

Nazwa miejscowości

Ilość mieszkańców

1

Brzegi

509

2

Glinki

60

3

Kruszówka

123

4

Kujawy

244

5

Miastków Kościelny

698

6

Oziemkówka

241

7

Przykory

344

8

Ryczyska

270

9

Stary Miastków

439

10

Wola Miastkowska

249

11

Zabruzdy

218

12

Zabruzdy Kolonia

136

13

Zasiadały

135

14

Zgórze

544

15

Zwola

568

16

Zwola Poduchowna

251

Statystyka 2011 rok

 

 Statystyka mieszkańców Gminy Miastków Kościelny
według wieku i płci - stan na dzień 31 grudnia 2011r.

    Wiek 

    Mężczyzn   

   Kobiet  

 Ogółem 

0-2

95

91

186

3

35

27

62

4-5

47

57

104

6

23

27

50

7

29

26

55

8-12

159

131

290

13-15

101

82

183

16-17

88

67

155

18

38

47

85

19-65

1694

-

1694

19-60

-

1364

1364

powyżej 65

268

-

268

powyżej 60

-

605

605

Ogółem

2577

2524

5101

 

Statystyka Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym
wg danych ewidencji ludności - dane za 2011 rok

1.

Liczba urodzeń

 77 

2.

Liczba zgonów

67

3.

Liczba osób, które zmieniły stan cywilny

64

 

 Statystyka osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach
objętych zasięgiem terytorialnym przez Urząd Gminy Miastków Kościelny - stan na dzień 31.12.2011r.

L.p

Nazwa miejscowości

Ilość mieszkańców

1

Brzegi

517

2

Glinki

64

3

Kruszówka

127

4

Kujawy

251

5

Miastków Kościelny

705

6

Oziemkówka

240

7

Przykory

350

8

Stary Miastków

440

9

Wola Miastkowska

251

10

Zabruzdy

220

11

Zabruzdy Kolonia

141

12

Zgórze

548

13

Zwola

571

14

Zwola Poduchowna

259

15

Ryczyska

279

16

Zasiadały

138

 

22 sierpień 2016 21:07

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Wykorzystanie ciasteczek (tzw. cookies)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

22 sierpień 2016 20:52
22 sierpień 2016 20:43

adasd

22 sierpień 2016 20:23
22 sierpień 2016 20:23
22 sierpień 2016 20:23
22 sierpień 2016 19:58

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaskarzewie zaprasza rodziny z co najmniej trójką dzieci do złożenia wniosku o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Informacje przygotowane zostały na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2014 roku, poz. 755 z późn. zm.)

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaskarzewie zaprasza rodziny z co najmniej trójką dzieci do złożenia wniosku  o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

    Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

    Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, która zastąpiła dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych uprawnione rodziny wielodzietne, oprócz nowego formularza wniosku muszą dołączyć stosowne oświadczenia oraz przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do przyznania Karty.

    Z programu Karta Dużej Rodziny mogą skorzystać członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

 • rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko się uczy w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka;
 • dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


    Z programu mogą skorzystać także cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny/o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny mieszkańcy gminy Łaskarzew mogą składać w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32. pokój nr 4 w dniach: poniedziałek – piątek: 7.45 – 15.45 ; kontakt: 25 684-68-14.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


Składając wniosek wnioskodawca wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych swoich oraz członków jego rodziny przez Urząd Gminy Łaskarzew na potrzeby przyznania Karty Dużej Rodziny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Karty wydawane są bezpłatnie. W przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub jej utracenia w inny sposób, na wniosek członka rodziny Wójt Gminy Łaskarzew wyda duplikat Karty. Wydanie duplikatu podlega opłacie 9,21 zł.

Rodzicom oraz małżonkowi rodzica Karta będzie wydawana bezterminowo, a w przypadku dziecka w sposób następujący:

 • dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
 • dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia (przy czym Karta jest ważna wraz z dokumentem  potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej);
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.


    Nowa ustawa m.in. rozszerzyła ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe dla dorosłych członków rodzin, wprowadziła zniżki w opłacie paszportowej, zniosła opłaty za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego potrzebnych do wydania KDR, wprowadziła darmowe wejścia do parków narodowych.

    Od 1 stycznia 2015 r. dorośli członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe: 37% ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Oznacza to, że np. przy jednorazowej podróży koleją członkowie rodziny wielodzietnej mogą liczyć w sumie na 62% zniżki.

Karta Dużej Rodziny poza zniżkami ustawowymi uprawnia także do zniżek handlowych w instytucjach publicznych i firmach prywatnych. Do tej pory do programu włączyły się m.in. banki PKO BP i BOŚ, sieć PLAY, księgarnie Świat Książki i Bonito, kina Helios, supermarkety Alma oraz Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour oraz na stacjach paliw LOTOS. W sumie do programu przystąpiło już ponad 470 partnerów, którzy oferują zniżki w 1500 miejscach.

Lista wszystkich zniżek dostępna jest na stronie: www.rodzina.gov.pl

22 sierpień 2016 19:54

Adresy internetowe instytucji i samorządów lokalnych


Starostwo Powiatowe w Garwolinie:
www.garwolin-starostwo.pl

Sąd Rejonowy w Garwolinie:
www.srgarwolin.bip-e.pl

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie:
www.kwp.radom.pl/garwolin.htm

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Garwolin:
www.garwolin.warszawa.lasy.gov.pl

Urząd Skarbowy w Garwolinie:
www.izba-skarbowa.waw.pl/USGarwolin/

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie:
www.pu.garwolin.pl

Urząd Miasta Garwolin:
www.garwolin.pl

Urząd Gminy Borowie:
www.borowie.pl

Urząd Miasta i Gminy Żelechów:
www.zelechów.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilawa:
www.pilawa.com.pl

Urząd Miasta Łaskarzew:
www.miasto.laskarzew.pl

Urząd Gminy Górzno:
www.gorzno.ugm.pl

Urząd Gminy Sobolew:
www.sobolew.pl

Urząd Gminy Maciejowice:
www.maciejowice.pl

Urząd Gminy Trojanów:
www.trojanow.pl

Urząd Gminy Łaskarzew:
www.laskarzew.pl

Archiwalna strona Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym:
http://archiwum.miastkowkoscielny.pl

Podległe placówki oświatowe

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu:
www.spzgorze.szkolnastrona.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli:
http://www.spzwola.szkolnastrona.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym:
http://spmiastkow.szkolnastrona.pl

Publiczne Gminazjum im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym:
www.pgmiastkow.szkolnastrona.pl


Adresy internetowe instytucji centralnych


Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
www.mazovia.pl

Mazwowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie:
www.mazowsze.uw.gov.pl

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych:
www.mazowia.eu

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie:
www.wup.mazowsze.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie:
www.warszawa.rio.gov.pl

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie:
www.modr.mazowsze.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie:
www.arimr.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie:
www.stat.gov.pl


Adresy internetowe Ministerstw Rzeczypospolitej Polskiej


Ministerstwo Edukacji Narodowej:
www.men.gov.pl

Minsterstwo Budownictwa:
www.mb.gov.pl

Ministerstwo Finansów:
www.mf.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki:
www.mg.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki Mroskiej:
www.mgw.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
www.mkidn.gov.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej:
www.mon.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
www.mrirw.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:
www.mrr.gov.pl

Ministerstwo Skarbu Państwa:
www.msp.gov.pl

Ministerstwo Sportu i Turystyki:
www.msport.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:
www.mswia.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
www.msz.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości:
www.ms.gov.pl

Ministerstow Środowiska:
www.mos.gov.pl

Ministerstwo Transportu:
www.mt.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia:
www.mzios.gov.pl

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.