22 sierpień 2016 19:48

Skład Rady Gminy Miastków Kościelny- kadencja 2018-2023

 

L.p

Nazwisko  i imię

 

1

Zając Marcin- Przewodniczący Rady

Miastków Kościelny 

2

Baran Damian- Wiceprzewodniczący Rady

Miastków Kościelny   

3

Borkowski Jerzy

Brzegi

4

Kuśmierczyk Karol

Wola Miastkowska

5

Ducka Halina

Ryczyska

6

Szubiński Tomasz

Brzegi

7

Frelik Sławomir

Zgórze

8

Łubian Monika

Zgórze

9

Moreń Janusz

Zwola Poduchowna    

10

Odziemczyk Stanisław

Stary Miastków

11

 Danuta Belka

Zabruzdy

12

Szostak Janusz

Kujawy

13

Salamonik Barbara

Zwola

14

Wielgosz Barbara

Oziemkówka

15

Włodarczyk Zbigniew

Przykory

 

 

W Radzie funkcjonuje 5 komisji:

  • Komisja Rewizyjna;
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
  • Komisja Oświaty, Wychowania, Sportu, Kultury i Zdrowia;
  • Komisja Rolnictwa, Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciw Pożarowej;
  • Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

 

Kontakt z radnymi

Biuro Rady Gminy Miastków Kolścielny

ul. Rynek 6,

08-420 Miastków Kościelny,

tel/fax (025) 751-12-86,

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 sierpień 2016 19:45

Struktura organizacyjna urzędu

 

REFERAT DS. ROLNICTWA PODATKÓW I OPŁAT

  - Grzegorz Matryba - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych,
 Kierownik Referatu pok. nr 7, tel. (025) 751-12-86 wew. 42
e-mail: ugpodatki@miastkowkoscielny.pl ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

- Bożena Jaroń - Inspektor ds. księgowości podatkowej, pok. nr 7, tel. (025) 751-12-86 w. 42
e-mail: ugpodatki@miastkowkoscielny.pl

 

- Anna Ponceleusz - Inspektor ds. obsługi kasy i działalności gospodarczej, pok. nr 8, tel. (025)751-12-86 w. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

-Edyta Sygocka - Referent ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej pok. nr 7, tel. (025) 751-12-86 w. 42 e-mail: obronaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


REFERAT FINANSOWY GŁÓWNYM KSIĘGOWYM I KIEROWNIKIEM REFERATU FINANSOWEGO JEST SKARBNIK GMINY

  - Anna Baran - Księgowa, pok. nr. 8, tel. (025) 751-12-86 w. 41
e-mail: księTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

- Agnieszka Lada - Inspektor ds. księgowości budżetowej, pok. nr 8, tel. (025) 751-12-86 w. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

- Aneta Bartkiewicz - księgowa, pok. nr 8, tel. (025) . 751-12-86 w.41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

- Kinga Miszta - Inspektor ds. płac i rozliczeń, pok. nr 8, tel. (025) 754-40-08 lub tel. 751-12-86 w. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ds. księgowości budżetowej:
- Zofia Soszka, pok. nr 9, tel. (025) 751-12-86 w. 39

 

- Małgorzata Kazimierska - młodsza księgowa pok. nr 9, tel. (025) 751-12-86 w. 39

 

- Jowita Rogala - młodsza księgowa pok. nr 9, tel. (025) 751-12-86 w. 41

 

REFERAT DS. INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

-Zbigniew Mucha - Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym, drogownictwa i planowania przestrzennego, pok. nr 12,
tel. (025) 751-12-86 w. 32 lub (025) 684-16-32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  - Wioletta Ulrich-Juś - Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych, rozwoju infrastruktury i zamówień publicznych, pok. nr 12,
tel. (025) 751-12-86 w. 32 lub (025) 684-16-32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - Małgorzata Salamończyk - Referent ds. ochrony środowiska i leśnictwa, pok. nr 12,
tel. (025) 751-12-86 w. 32 lub (025) 684-16-32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - Patrycja Serzysko- - Referent ds. ochrony środowiska i leśnictwa, pok. nr 12,
tel. (025) 751-12-86 w. 32 lub (025) 684-16-32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


URZĄD STANU CYWILNEGO

  - Joanna Rogala - Kierownik USC, Inspektor ds. ewidencji ludności, pok. nr 4, tel. (025) 751-12-86 w. 36
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - Małgorzata Smółka - Zastępca Kierownika USC , pok. nr 4, tel. (025) 751-12-86 w. 36
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


REFERAT DS. ORGANIZACYJNO- KADROWYCH

 

- Bogumiła Moreń - Inspektor, pok. nr 6, tel. (025) 751-12-86
e-mail: kadryTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

- Anna Matysiak- mł. referent ds. obsługi kancelaryjnej, pok. nr 14 tel. (025) 751-12-86 wew. 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

P.o Kierownika GOPS:
-
Beata Pazura pok. nr 3, tel. (025) 751-12-86 w. 37
e-mail: kierownikgopsTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Specjalista pracy socjalnej:
- Katarzyna Dadas, pok. nr 1, tel. (025) 751-12-88
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pracownik socjalny:
-
Monika Ślińska, pok. nr 1, tel. (025) 751-12-88
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Referent ds. Świadczeń rodzinnych:

- Monika Gałązka- pok. nr 1, tel. (025) 751-12-88
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Referent ds. Świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego:

- Małgorzata Smółka - pok. nr 1, tel. (025) 751-12-88
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

22 sierpień 2016 19:45

ul. Rynek 6

08-420 Miastków Kościelny

NIP: 826-14-46-928

REGON: 000546526 

Centrala:  (025) 751-12-86

 Fax :  (025) 751-12-86

(025) 684-16-43

E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Oddział w Miastkowie Kościelnym

48 9210 0008 0056 4834 2000 0040

Urząd Gminy pracuje:

od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

22 sierpień 2016 19:44

 

 dane

22 sierpień 2016 19:41

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe, stają się w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnym i kompetentnym partnerem samorządu w realizacji jego zadań. Skupiają ludzi o dużej wiedzy i doświadczeniu. Stwarzają możliwość twórczej i pożytecznej działalności na rzecz społeczności lokalnej. Współpraca organizacji pozarządowych z  samorządem terytorialnym stwarza szansę lepszej realizacji ich wspólnego celu jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców.

Obecnie organizacje pozarządowe są jednym z ważniejszych zasobów społecznych jakimi dysponuje gmina. Liderzy tych organizacji należą z reguły do ludzi bardzo aktywnych, którzy mają kontakty z wieloma środowiskami  oraz dobre rozeznanie w problemach społeczności lokalnej. Dzięki temu dla gminy stają się ważnym partnerem w realizacji projektów i opiniowaniu ważnych dla społeczności lokalnej decyzji.

Według definicji ustawowej, organizacje pozarządowe są to nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Wyjątek od tej reguły stanowią: partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, fundacje utworzone przez partie polityczne, kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej. Są to organizacje obywatelskie działające z inicjatywy własnej na rzecz wybranego przez siebie wycinka interesu publicznego.

Podmioty te mogą w sferze zadań publicznych prowadzić działalność pożytku publicznego. Sfera zadań publicznych określona została w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234,poz. 1536 z późn. zm.). Dodatkowo w/w ustawa określa szczegółowe zasady oraz formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Formularz_konsultacji-2019.doc)Formularz_konsultacji-2019.doc 35 kB2018-10-24 13:56
Pobierz plik (Projekt_Programu_WSPOLPRACY-2019.doc)Projekt_Programu_WSPOLPRACY-2019.doc 77 kB2018-10-24 13:54
Pobierz plik (ustawa_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie.pdf)USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaUSTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie230 kB2017-08-11 14:21
Pobierz plik (rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej.pdf)rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej.pdfRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 355 kB2017-08-11 14:21
22 sierpień 2016 19:41

Miejscowość usytuowana w północno-wschodniej części powiatu garwolińskiego, pięknie położona na prawym brzegu rzeki Wilgi. Wieś jest malownicza o niskiej, zwartej i uporządkowanej zabudowie wkomponowanej w tereny zieleni.

Trapezowy ryneczek i liczne zabytki architektury dodają miejscowości uroku i podnoszą jej walory.

ZABYTKI MIASTKOWA KOŚCIELNEGO

Kościół parafialny pod wezwaniem
Nawiedzenia Najświętszej Panny Marii i Świętego Leonarda

Parafia erygowana w 1424 roku przez Andrzeja Łaskarza z Gosławic. Kościół murowany wzniesiony w XV wieku z fundacji Prażmowskich. Zniszczony w pożarze na przełomie XVI iXVII wieku, restaurowany wówczas kosztem Jana Lasockiego kasztelana zakroczymskiego. Powiększony i przebudowany (z wtopieniem murów XVI wiecznej świątyni) w latach 1901 – 1903 według projektu budowniczego Tadeusza Czerwińskiego (podwyższenie murów, przedłużenie nawy ku zachodowi i budowa wieży, kaplicy od południa oraz zakrystii i skarbca z sienią przy kaplicy północnej, sklepienia, oblicowanie murów). Konsekrowany powtórnie 1904. Orientowany. Z pierwotnego kościoła gotyckiego zachowane: mury wschodniej części nawy, prezbiterium oraz kaplica południowa na planie prostokąta, sklepiona krzyżowo.

Bardzo prawdopodobne jest, że już XIII wieku w Miastkowie istniał kościół. Świadczyć może o tym fakt, że przy przebudowie kościoła w latach 1901 – 1904 wydobyto ze ściany wschodniej kamień z wyrytą datą 1281.

Wewnątrz kościoła znajduje się renesansowa płyta nagrobna Jana Prażmowskiego – właściciela Miastkowa wykonana w końcu XVIw. Jest to jedyna tego typu płyta nagrobna na Mazowszu, reprezentująca typ małopolski tj. z kartuszem herbowym pośrodku.

Kościół parafialny Nawiedzenia Najświętszej Panny Marii w Miastkowie Kościelnym

Plebania

Jest to budynek murowany pochodzący z roku 1883. Zlokalizowany niedaleko kościoła. Obiekt odrestaurowano w 2007 roku.

Organistówka

 Jest to budynek drewniany. Zbudowany został w pierwszej połowie XIX wieku.

ZABUDOWANIA DWORSKIE

Pałac

Neorenesansowy pałac z 1880r został skomponowany w formie nieregularnej willi włoskiej;  usytuowany jest na łagodnym zboczu opadającym do rzeki Wilgi w zachodniej części wsi. Zwrócony jest frontem na północ. Bryła pałacu ma około 75 metrów długości. Składa się na nią 5 budynków połączonych szeregowo. Najwyższa jest trzykondygnacyjna wieża, przechodząca w piętrowy korpus główny, którego drugi człon jest już parterowy.  Od frontu przed ryzalitem znajduje się portyk złożony z czterech kolumn podtrzymujących balkon ozdobiony żeliwną , kutą balustradą. W trójkątnym szczycie wieńczącym ryzalit widnieje herb rodziny Gąssowskich . Pod częścią pałacową znajduje się piękna, zabytkowa piwnica oparta na sklepieniach łukowych.

 W roku 1968 uznano go za zabytek i wpisano do katalogu Zabytków Sztuki Polskiej.

 

Neorenesansowy pałac w Miastkowie Kościelnym zbudowany w 1980 roku
- w chwili obecnej stanowi własność prywatną

Wokół dworku rozpościera się zabytkowy park krajobrazowy z I połowy XIX. z licznymi pomnikami przyrody i starodrzewem. Od południowej strony park na całej długości (ok. 600m) graniczy z rzeką Wilgą. Malowniczy staw otoczony jest starodrzewem.

Różnica poziomów między najniższym, a najwyższym punktem terenu wynosi 17m co powoduje znaczne wyniesienie i wyeksponowanie obiektu. Niewątpliwą atrakcją jest także aleja wysadzana grabami prowadząca z pałacu bezpośrednio do zabytkowego kościoła.

Widok na aleję grabową łączącą zabudowania dworskie z zabytkowym kościołem

Gorzelnia

Budynek murowany pobudowany w 3 ćwierci XIX wieku, przebudowany w 1885 roku. Obecnie własność prywatna. Obiekt  w trakcie przebudowy.

Rządówka

Budynek murowany pochodzący z 4 ćwierci XIX wieku.

Spichlerz

Budynek murowany pochodzący z 2 połowy XIX wieku.

ZABYTKI ZWOLI PODUCHOWNEJ

Kościół parafialny pod wezwaniem świętej Anny.

Parafia Zwola Poduchowna powstała w pierwszej połowie XVI w. Należała do grupy najstarszych parafii na terenie dekanatu garwolińskiego.

 Kościół parafialny pod wezwaniem św. Anny otrzymała w 1529 r. z fundacji dziedzica - Jana Zwolskiego. Parafia została wyjęta z macierzystej miastkowskiej.

Obecny kościół zbudowany był przed 1687 r. kosztem Stefana Wierzbowskiego, biskupa poznańskiego, w miejscu pierwotnego. W tym samym czasie był konsekrowany. Jak głosi legenda kościół ten był przeciągnięty przez woły z Góry Kalwarii (tj. ok. 50 km na północny zachód od Zwoli ) około roku 1560 lub 1580 i miał stać w innym miejscu. Woły jednak nie chciały ciągnąć dalej, więc kościół postawiono w miejscu nowego przeznaczenia, na wzniesieniu otoczonym starymi wiązami. Ze względu na brak opisu kościoła z ówczesnego czasu trudno jest cokolwiek powiedzieć na temat tej legendy. Wiadomo że świątynia była restaurowana w 1787 roku przez Michała Wierzbowskiego, kantora warszawskiego Około1830r przebudowany; zakrystia dostawiona 1939.  Drewniany, konstrukcji zrębowej wzmocnionej lisicami, oszalowany. Korpus na rzucie prostokąta, z węższym prezbiterium zamkniętym prosto, z kruchtą i zakrystią po bokach oraz kruchtą od zachodu. Wnętrze podzielone na nawy trzema parami słupów, przykryte stropem. Na belce tęczowej barokowa rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z pierwszej połowy XVIII wieku. Chór drewniany na dwóch parach słupów, z ażurową balustradą.

 

Kościół Świętej Anny w Zwoli Poduchownej - stan obecny

Kościół Świętej Anny w Zwoli Poduchownej - lata międzywojenne

Dzwonnica

Zbudowana w pierwszej połowie XVIII wieku. Drewniana, konstrukcji słupowej, oszalowana. Czworoboczna. W górnej części otwory arkadowe zamknięte łukiem odcinkowym. Dach namiotowy, kryty blachą. 

22 sierpień 2016 19:40

Wykaz miejscowości gminy Miastków Kościelny

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.