11 sierpień 2017 14:06

POSTERUNEK POLICJI  w  Miastkowie Kościelnym

tel. 25 6841638, 25 6840320

Dzielnicowy- 506868488

KPP Garwolin- 256840200,

tel. kom 112

997

- kierownik posterunku

asp. szt Paweł Zboina

- dzielnicowy:

asp. Andrzej Seroczyński obsługujący teren gminy Miastków Kościelny

 

11 sierpień 2017 14:05

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miastkowie Kościelnym

 

Adres: ul. Jana Kochanowskiego 6, 08-420 Miastków Kościelny

Telefon: ( 025 ) 754 - 41- 23

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. od 700 do 1800

Kierwonik SPZOZ: Lek. med. Agata Paczek-Baranek

Charakter SPZOZ: Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Kategoria: Podstawowa opieka zdrowotna

Specjalizacja: 

 • Medycyna ogólna,
 • Medycyna rodzinna,
 • Medycyna szkolna, 
 • Położnictwo i położnictwo środowiskowe.

 

11 sierpień 2017 13:26

Największą wartość przyrodniczą gminy stanowi dolina rzeki Wilgi, będąca bogatym ekosystemem przyrodniczym oraz głównym walorem urozmaicającym krajobraz. Dolina rzeki cechuje się ciągłością nadrzecznych zadrzewień łęgowych. Nadrzeczne zadrzewienia to najskuteczniejszy filtr biogeochemiczny neutralizujący toksyczne zanieczyszczenia i nawozy sztuczne spływające z wodami opadowymi do rzeki.

Obszar gminy Miastków Kościelny leży w dorzeczu Wisły, w zlewni Wilgi. Rzeka Wilga jest prawostronnym dopływem Wisły o długości 67,1 km. Rzeka Wilga na terenie gminy jest prawie na całej długości uregulowana i stanowi element systemu melioracyjnego.

Odnośnie pomników przyrody na terenie gminy Miastków Kościelny występują pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, np.: sędziwe i okazałe drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, głazy narzutowe. Na terenie gminy zarejestrowane są następujące pozycje drzew i głazów pomnikowych:

Na terenie gminy istnieją również tereny gdzie występują rzadkie jak i prawnie chronione gatunki takie jaki: naparstnica zwyczajna, pierwiosnka lekarska, złoć żółta, przetacznik ożankowy, zawilce czy przytulia wiosenna oraz „Gąsowski strumyk” łęg przystrumykowy porastający dolinkę wąwozu z meandrującym ciekiem:

Na szczególną uwagę zasługuje malowniczy park rozciągający się wokół zespołu pałacowego w Miastkowie Kościelnym. Łączna powierzchnia parku wynosi 15 ha. Park założony został w pierwszej połowie XIX w. występują w nim liczne pomniki przyrody i starodrzewia. Niewątpliwą atrakcją jest także aleja wysadzana grabami prowadząca z pałacu bezpośrednio do zabytkowego kościoła. Obecnie park stanowi własność prywatną.

Lesistość gminy jest bardzo niska i wynosi około 16 % przy średniej krajowej 27 %. Lasy na ternie gminy występują równomiernie w niewielkich kompleksach poza dolinami. Większe zespoły leśne występują na wschodzie (na wschód od Miastkowa Kościelnego), na północnym wschodzie (rejon wsi Zgórze) oraz na północnym wschodzie (rejon wsi Kujawy). W lasach dominują siedliska borowe z przewagą boru mieszanego świerzego o drzewostanie, w którego skład wchodzi głównie sosna z domieszką dębu, brzozy i grabu. W dolinach rzecznych, zagłębieniach i obniżeniach terenowych występują siedliska łęgu i olsu. Pod względem gatunkowym dominuje olcha, ale występuje także topola i wierzba.

W lasach na terenie gminy Miastków Kościelny można spotkać między innymi dziki, sarny, jenoty, zające borsuki czy kuny. Nad rzeką Wilgą swoje stale siedliska mają również bobry i wydry, co świadczy o dobrym stanie czystości rzeki Wilgi. Podmokłe lasy olszowe są chętnie odwiedzane przez łosia, a gęste młodniki liściaste stanowią jego ostoję. W lasach swe gniazda chętnie zakłada bocian czarny, ostatnimi czasy zaobserwowano także obecność orła bielika.

Zestawienie zabytków przyrody na terenie gminy

Lokalizacja

Gatunek

Miastków Kościelny

Dąb czerwony - 2 szt.

Oziemkówka

Lipa drobnolistna - 1 szt.

Zasiadały

Grupa drzew (Wiąz szypułkowy - 3 szt.)

Zwola Poduchowna

Wiąz szypułkowy - 1 szt.

Zwola Poduchowna

Jesion wyniosły - 1 szt.

Zwola Poduchowna

Jesion wyniosły - 1 szt.

 

 

10 sierpień 2017 18:52

Adresy internetowe instytucji i samorządów lokalnych


Starostwo Powiatowe w Garwolinie:
www.garwolin-starostwo.pl

Sąd Rejonowy w Garwolinie:
www.srgarwolin.bip-e.pl

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie:
www.kwp.radom.pl/garwolin.htm

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Garwolin:
www.garwolin.warszawa.lasy.gov.pl

Urząd Skarbowy w Garwolinie:
www.izba-skarbowa.waw.pl/USGarwolin/

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie:
www.pu.garwolin.pl

Urząd Miasta Garwolin:
www.garwolin.pl

Urząd Gminy Borowie:
www.borowie.pl

Urząd Miasta i Gminy Żelechów:
www.zelechów.pl

Urząd Miasta i Gminy Pilawa:
www.pilawa.com.pl

Urząd Miasta Łaskarzew:
www.miasto.laskarzew.pl

Urząd Gminy Górzno:
www.gorzno.ugm.pl

Urząd Gminy Sobolew:
www.sobolew.pl

Urząd Gminy Maciejowice:
www.maciejowice.pl

Urząd Gminy Trojanów:
www.trojanow.pl

Urząd Gminy Łaskarzew:
www.laskarzew.pl

Archiwalna strona Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym:
http://archiwum.miastkowkoscielny.pl

Podległe placówki oświatowe

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu:
www.spzgorze.szkolnastrona.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli:
http://www.spzwola.szkolnastrona.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym:
http://spmiastkow.szkolnastrona.pl

Publiczne Gminazjum im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym:
www.pgmiastkow.szkolnastrona.pl


Adresy internetowe instytucji centralnych


Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
www.mazovia.pl

Mazwowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie:
www.mazowsze.uw.gov.pl

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych:
www.mazowia.eu

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie:
www.wup.mazowsze.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie:
www.warszawa.rio.gov.pl

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie:
www.modr.mazowsze.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie:
www.arimr.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie:
www.stat.gov.pl


Adresy internetowe Ministerstw Rzeczypospolitej Polskiej


Ministerstwo Edukacji Narodowej:
www.men.gov.pl

Minsterstwo Budownictwa:
www.mb.gov.pl

Ministerstwo Finansów:
www.mf.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki:
www.mg.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki Mroskiej:
www.mgw.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
www.mkidn.gov.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej:
www.mon.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
www.mrirw.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:
www.mrr.gov.pl

Ministerstwo Skarbu Państwa:
www.msp.gov.pl

Ministerstwo Sportu i Turystyki:
www.msport.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:
www.mswia.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
www.msz.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości:
www.ms.gov.pl

Ministerstow Środowiska:
www.mos.gov.pl

Ministerstwo Transportu:
www.mt.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia:
www.mzios.gov.pl

 

10 sierpień 2017 18:46

Parafia pw.  Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Miastkowie Kościelnym

Strona Parafii - www.miastkow.sacro.pl

Kościół murowany wzniesiony w XV wieku z fundacji Prażmowskich. Zniszczony w pożarze na przełomie XVI iXVII wieku, restaurowany wówczas kosztem Jana Lasockiego kasztelana zakroczymskiego. Powiększony i przebudowany (z wtopieniem murów XVI wiecznej świątyni) w latach 1901 – 1903 według projektu budowniczego Tadeusza Czerwińskiego (podwyższenie murów, przedłużenie nawy ku zachodowi i budowa wieży, kaplicy od południa oraz zakrystii i skarbca z sienią przy kaplicy północnej, sklepienia, oblicowanie murów). Konsekrowany powtórnie 1904. Orientowany. Z pierwotnego kościoła gotyckiego zachowane: mury wschodniej części nawy, prezbiterium oraz kaplica południowa na planie prostokąta, sklepiona krzyżowo.

Bardzo prawdopodobne jest, że już XIII wieku w Miastkowie istniał kościół. Świadczyć może o tym fakt, że przy przebudowie kościoła w latach 1901 – 1904 wydobyto ze ściany wschodniej kamień z wyrytą datą 1281.

 

Parafia pw.  Świętej Anny w Zwoli Poduchownej

Parafia Zwola Poduchowna powstała w pierwszej połowie XVI w. Należała do grupy najstarszych parafii na terenie dekanatu garwolińskiego. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Anny otrzymała w 1529 r. z fundacji dziedzica - Jana Zwolskiego. Parafia została wyjęta z macierzystej miastkowskiej. Kapituła poznańska uchwaliła 6 lipca 1529 roku przypieczętować przywilej erekcyjny kościoła, wystawiony zapewne pod tą datą przez biskupa Jana Latalskiego. Dokumentu jednak nie wpisano ani do księgi biskupiej ani do kopiarza kapituły. Zapewne parafia otrzymała dokument erekcyjny, lecz najprawdopodobniej spłonął w pożarze kościoła w 1667 roku.

 

 

 

10 sierpień 2017 18:46

Gmina Miastków Kościelny w okresie od 01 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. realizuje projekt pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –„Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na podstawie umowy o partnerskiej Nr 65/ES/ZS/D-POKL/14 podpisanej z Zarządem Województwa Mazowieckiego.

Projekt pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli oraz Publicznego Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych działających na terenie gminy Miastków Kościelny, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. objęcie ok. 75 uczennic i uczniów wsparciem w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych;
 2. rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu gminy Miastków Kościelny;
 3. przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży;
 4. wsparcie z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dziewcząt i chłopców;
 5. kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego;
 6. zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć;
 7. zakup materiałów edukacyjnych,
 8. organizacja wyjazdów do instytucji kultury i nauki.

 

10 sierpień 2017 18:45

Człowiek – najlepsza inwestycja „Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Gmina Miastków Kościelny w okresie od 01 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. realizuje projekt pn. ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I - III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-14-256/13-00 podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I - III szkół podstawowych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas I - III  Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu.

Celem głównym projektu jest wsparcie w roku szkolnym 2013/2014 indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I - III trzech szkół podstawowych w gminie Miastków Kościelny, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Cele szczegółowe projektu to:

1) zapewnienie indywidualnej oferty edukacyjnej uczniom objętym wsparciem w ramach projektu w roku szkolnym 2013/2014,

2) zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u 50% uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Miastków Kościelny,

3) rozwinięcie zainteresowań u 10% szczególnie uzdolnionych uczniów klas I-III w gminie Miastków Kościelny,

4) wyposażenie szkół podstawowych w niezbędny do indywidualnej pracy z uczniem sprzęt i materiały dydaktyczne.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Regulamin Indywidualizacja.pdf)Regulamin 242 kB2017-08-12 19:13
Pobierz plik (deklaracja uczestnictwa Indywidualizacja.doc)Deklaracja uczestnictwa 3340 kB2017-08-12 19:13
Pobierz plik (PSP MK.pdf)Sprawozdanie z realizacji zajęć w PSP w Miastkowie Kościelnym 1060 kB2017-08-12 19:13
Pobierz plik (PSP Zwola.pdf)Sprawozdanie z realizacji zajęć w PSP w Zwoli 600 kB2017-08-12 19:12
Pobierz plik (PSP Zgorze.pdf)Sprawozdanie z realizacji zajęć w PSP w Zgórzu 3761 kB2017-08-12 19:12
10 sierpień 2017 18:45

Strona rozbudowy oczyszczalni : http://oczyszczalnia.miastkowkoscielny.com.pl

 

Zgłaszanie informacji o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych przy realizacji inwestycji
"Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny”:

 • specjalny adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowe www.pois.gov.pl
  i dodatkowo link: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/


Zagospodarowanie terenu projektowanej oczyszczalni ścieków na działce 439/1 w miejscowości Miastków Kościelny.

23 czerwca 2017

Ruszyły prace związane z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny. W pierwszej kolejności trwają roboty związane z przygotowaniem i przystosowaniem gruntu na działce nr 439/1 pod budowę oczyszczalni. Wykonawca wykonał pierwszy z zaplanowanych obiektów tj. zbiornik uśredniający

 

Podpisanie umowy

Wójt Gminy Miastków Kościelny

 informuje, że w dniu 14.04.2017r. podpisana została umowa na wykonanie inwestycji polegającej na:

Rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Miastków Kościelny
w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Wykonawcą zadania jest firma:

BULDING ENGINEERING Sp.z o.o.

 1. Ks. Witolda 7-9 lok.111,

71-063 , Szczecin

Szczegóły w załączniku:

Ogłoszenie Nr 66961-2017 z dnia 14.04.2017r.

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny  reprezentujący Zamawiającego Gminę Miastków Kościelny w związku z prowadzoną inwestycją polegającą na:

„Rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny”

w ramach Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

II oś priorytetowa Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

informuje, że funkcję:

 1. Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej będzie pełnił
  Pan Mariusz Krawczyk
 2. Inspektora nadzoru w branży sanitarnej będzie pełnił
  Pan Sławomir Baran
 3. Inspektora nadzoru w branży elektrycznej będzie pełnił
  Pan Krzysztof Szczepanek  

Szczegóły w załączniku: 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 roku , poz. 2164 ze zm.).

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:.

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny
w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

BUILDING ENGINIEERING Sp. z o.o.
ul. Ks. Witolda 7-9 lok 111
71-063 Szczecin

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy BUILDING ENGINIEERING Sp. z o.o.
ul. Ks. Witolda 7-9 lok 111 71-063 Szczecin, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i nie podlegających odrzuceniu.

Szczegóły w załączniku:

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 29.03.2017r.

 

Podpisanie umowy między Gmina Miastków Kościelny a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu.

W dniu 10 października2016 r. Gmina Miastków Kościelny podpisała umowę  z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie Projektu pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny ” w ramach działania  2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5.068.035,27 zł, w tym dofinansowanie projektu w kwocie 3.534.089,41 zł

Celem strategicznym Projektu pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny”, jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie, zgodnie z zasadą trwałego i zrównoważonego rozwoju przy założeniu stopniowego spełniania wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska.

Powiększenie przepustowości oczyszczalni do Qśrd = 490 m3/d i Qdmax = 620m3/d, umożliwione zostanie poprzez zwiększenie efektywności oczyszczania mechanicznego (nowe elementy: krata hakowa, piaskownik, pionowy) oraz biologicznego, budowa nowego reaktora biologicznego z wydzieloną tlenową stabilizacją osadu nadmiernego. Umożliwi to spławianie do oczyszczalni większej ilości ścieków dowożonych oraz zwiększenie ilości ścieków dopływających kanalizacją sanitarną poprzez dalszą rozbudowę.

Planowanym efektem będzie rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny oraz umożliwienie korzystania z rozbudowanej oczyszczalni ścieków przez wszystkich mieszkańców gminy.

 

10 sierpień 2017 18:13
 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym
  ul. Szkolna 8, 08-420 Miastków Kościelny tel. 25 751-42-40
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona internetowa: http://spmiastkow.szkolnastrona.pl/
  Dyrektor - mgr Daniel Piotr Król
  Zatrudnienie - nauczyciele 28,22 et.
                          
  - obsługa 7 et.

  Liczba dzieci - 240


 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu
  Zgórze 30, 08-420 Miastków Kościelny tel. 751-13-27

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona internetowa: www.spzgorze.szkolnastrona.pl
  Dyrektor - mgr Waldemar Pogoda
  Zatrudnienie - nauczyciele 13,49 et.
                           - obsługa 2,60 et.

  Liczba dzieci - 135

 3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Zwoli
  Zwola 45, 08-420 Miastków Kościelny tel. 754-41-89
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona internetowa: http://www.spzwola.szkolnastrona.pl/
  Dyrektor - mgr Halina Kordaś
  Zatrudnienie - nauczyciele 12.22et.
                          
    - obsługa 3,40 et.

  Liczba dzieci - 55
    4. Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym
  ul. Szkolna 8, 08-420 Miastków Kościelny tel. 754-41-11

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona internetowa: http://www.ppmiastkow.szkolnastrona.pl
  Dyrektor - mgr Wioletta Ostrowska
  Zatrudnienie - nauczyciele 11,00 et.
                           - obsługa 8,00 et.


  Liczba dzieci - 125

 5. Publiczny Żłobek w Miastkowie Kościelnym
  ul. Rynek 1, 08-420 Miastków Kościelny tel. 754-41-11
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   p.o. dyrektora - mgr Aleksandra Parol
  Zatrudnienie - 6,00 et.
                  
  Liczba dzieci - 16

 6. Stołówka Gminna w Miastkowie Kościelnym
  ul. Szkolna 8, 08-420 Miastków Kościelny tel. 506-582-534
  kierownik Agata Szerszeń
  Zatrudnienie - 9,00 et


Zatrudnienie oraz liczba dzieci uczęszczających
do placówek oświatowych z terenu Gminy Miastków Kościelny

 

Liczba dzieci ogółem

571

 Etaty nauczycielskie

 64,93

 Etaty - obsługa szkół

 36,00

 Suma zatrudnionych w placówkach oświatowych

 100,93

 

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.