Ułatwienia dostępu

OSP Wola Miastkowska

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Miastkowskiej powstała w 1925 roku. W roku następnym otrzymała sikawkę konną i beczkowóz. W roku 1952 roku straż otrzymała motopompę M-200 i pobudowany został garaż o 2 boksach a w 1959 dom ludowy spełniający jednocześnie funkcję remizy strażackiej . Brakowało samochodu strażackiego więc w 1971r za pieniądze zebrane wśród mieszkańców wsi zakupili starego Lublina a w 1975 z Komendy Wojewódzkiej Straży otrzymali używanego Żuka i w tym samym roku ufundowany został sztandar. 18 kwietnia 1997 roku włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP Wola Miastkowska wyposażona jest w 2 samochody. VOLVO Oraz Star liczący 25 lat .Jednostka wyjeżdża na każde wezwanie PSP do akcji ratowniczych, nie tylko pożarów. W roku 2001 powstrzymywała napór jednego z żywiołów jakim jest woda nad Wisłą w Maciejowicach, za co otrzymała dyplom od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „ za ofiarność i bohaterstwo w ratowaniu życia ludzi i mienia w trakcie powodzi”. Jednostka posiada garaż z dwoma boksami oraz Dom Strażaka w którym w roku 2007 został przeprowadzony remont kapitalny. Znajduje się w nim 2 sale, duża i mała gdzie spotykają się strażacy prowadząc swoją działalność statutową, mieszkańcy wsi, odbywają się zebrania , szkolenia. Jest również zaplecze kuchenne i toalety. Obecnie jednostka liczy 70 członków, w tym 34 czynnych oraz 36 członków wspierających. Jest to jednostka bardzo mobilna. Od pięciu lat corocznie startują w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, które są też pewną formą szkolenia. 
 
       

Skład Zarządu:

Prezes – Karol Kuśmierczyk

Wiceprezes Naczelnik – Karol Odziemczyk

Wiceprezes – Łukasz Piskorz

Z-ca Naczelnika – Grzegorz Piskorz

Sekretarz – Mateusz Paduch

Skarbnik – Stanisław Paduch

Gospodarz – Grzegorz Paryszek

Kronikarz – Dariusz Piskorz

Członek – Marcin Dębowski

Komisja Rewizyjna

  • Przewodniczący – Rafał Domaszczyński
  • Sekretarz – Mariusz Paryszek
  • Członek- Kamil Walendzik

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.