I.272.2.98.2019 "Dostosowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami"

19 listopad 2019 14:19

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

na

 "Dostosowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
Priorytetowej X: „EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU”, Działania 10.1: „KSZTAŁCENIE I
ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY” Poddziałania 10.1.4 „EDUKACJA PRZEDSZKOLNA” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

LINK DO ZAŁĄCZNIKÓW

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.