I.272.2.105.2018 Organizację placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym w ramach projektu pn. „Przedszkole naszych marzeń!”

22 listopad 2018 12:03

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)
 

na:

Organizację placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu

 w Miastkowie Kościelnym w ramach projektu pn.

„Przedszkole naszych marzeń!”

Europejski Fundusz Społeczny Konkurs zamknięty RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18
dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałania 10.1.4 edukacja przedszkolna RPO WM         


Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (I.272.2.105.2018 Zaproszenie do składania ofert.doc)I.272.2.105.2018 Zaproszenie do składania ofert.doc 427 kB2018-11-22 12:04
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 Formularz Oferty.docx)Załącznik Nr 1 Formularz Oferty.docx 163 kB2018-11-22 12:04
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 PROJEKT PLACU ZABAW.zip)Załącznik Nr 2 PROJEKT PLACU ZABAW.zip 1061 kB2018-11-22 12:04
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy.docx)Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy.docx 157 kB2018-11-22 12:04
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 Przedmiar.pdf)Załącznik Nr 4 Przedmiar.pdf 746 kB2018-11-22 12:04
Pobierz plik (Załącznik Nr 5 Istotne postanowienia umowy.doc)Załącznik Nr 5 Istotne postanowienia umowy.doc 203 kB2018-11-22 12:04
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.