I. 272.2.98.2018 Szkolenia doskonalące dla nauczycieli

09 listopad 2018 11:20

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)

na przeprowadzenie:

Szkoleń doskonalących dla nauczycieli
w ramach projektu pn.

„Przedszkole naszych marzeń!”

Europejski Fundusz Społeczny Konkurs zamknięty RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18

dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu

Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

             Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna RPO WM             

Unieważnienie postępowania

Zbiorcze zestawienie ofert

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (I.272.2.98.2018 Zaproszenie do składania ofert.doc)I.272.2.98.2018 Zaproszenie do składania ofert.doc 347 kB2018-11-09 11:23
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 Oferta szkolenia.doc)Załącznik Nr 1 Oferta szkolenia.doc 104 kB2018-11-09 11:23
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy.docx)Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy.docx 22 kB2018-11-09 11:23
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 Istotne postanowienia umowy.doc)Załącznik Nr 3 Istotne postanowienia umowy.doc 124 kB2018-11-09 11:21
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia Wykonawcy.docx)Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia Wykonawcy.docx 157 kB2018-11-09 11:21
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.