I.271.4.2016 Zakup samochodu pożarniczego przez Gminę Miastków Kościelny z przeznaczeniem dla OSP Zwola

21 wrzesień 2016 15:59

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
 z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych tekst jedn.
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

na

"Zakup samochodu pożarniczego przez Gminę Miastków Kościelny z przeznaczeniem dla OSP Zwola"

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA      ZAPYTANIA         WYBÓR OFERTY      OGŁOSZENIE O UDZELENIU ZAMÓWIENIA 

SIWZ

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 Istotne postanowienia umowy
Załącznik Nr 3 Oświadczenie w sprawie wykluczenia
Załącznik Nr 4 Oświadczenie w sprawie warunków
Załącznik Nr 5 Oferta
Załącznik Nr 5 Szczegółowy opis parametrów techniczno-użytkowych 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.