I.272.2.79.2015 Podwieszenie obwodu oświetleniowego za-licznikowego

14 październik 2015 00:00

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późniejszymi zm. )

 

na:

 

Podwieszenie obwodu oświetleniowego za-licznikowego wraz
z oprawami oświetleniowymi na istniejących stanowiskach słupowych linii napowietrznej w miejscowościach
Zabruzdy Kolonia, Kujawy i Zasiadały.

TREŚĆ OGŁOSZENIA       ZAPYTANIA         WYBÓR OFERTY

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4


Załącznik Nr 5


Załącznik Nr 6


Załącznik Nr 7

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.