I.272.2.91.2014 Dostawę komputerów przenośnych, zestawów komputerowych i serwera wraz z oprogramowaniem

09 grudzień 2014 10:49

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn zm. )
na

 

Dostawę komputerów przenośnych, zestawów komputerowych i serwera wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.: “Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo – druga edycja

w ramach Działania 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e –Inclusion”, osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA     ZAPYTANIA          WYBÓR OFERTY

Załączniki:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.