I.272.2.80.2014 Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym

15 październik 2014 14:39

 Zaproszenie do składania ofert

 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm), zgodnie z którym, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

na

„ Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym
2014 / 2015”

 

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA     ZAPYTANIA          WYBÓR OFERTY

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie

Załącznik Nr 3 Wykaz narzędzi wyposażenia

Załącznik Nr 4 Wykaz osób

Załącznik Nr 5 Projekt umowy

Załącznik Nr 6 Podwykonawstwo

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.