I.271.8.2013 Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo

13 grudzień 2013 00:00

Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.: Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - druga edycja wraz ze szkoleniem uczestników projektu w zakresie obsługi komputera z wykorzystaniem Internetu w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e -Inclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Numer ogłoszenia: 519668 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013 

TREŚĆ OGŁOSZENIA      ZAPYTANIA          WYBÓR OFERTY

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.