I.272.2.87.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

29 listopad 2013 00:00

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

 

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

  

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )

na dostawę

 

Koszy ulicznych dla gminy Miastków Kościelny

 

     TREŚĆ OGŁOSZENIA         ZAPYTANIA          WYBÓR OFERTY


Wzór umowy


Formularz ofertowy

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.