Ułatwienia dostępu

W związku z zapytaniem w sprawie przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie, dostawę i wykonanie placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) w odpowiedzi na pytanie informuję:

 

Pyt. Nr 1.

Wykonawca gwarantuje w urządzeniach metalowych uzyskanie poprzez oczyszczenie mechaniczne stopień czystości SA3 dla elementów ruchomych dodatkowo zabezpieczenie ocynkowaniem ogniowym. Czy przy takim stopniu zabezpieczenia zamawiający dopuści wszystkie urządzenia w wersji metalowej?

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku nr 9 do SIWZ określającym opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.8.1 określił, że zestaw sprawnościowy powinien zostać wykonany z drewna konstrukcyjnego klejonego warstwowo, malowanego farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi (środkami ochronnymi) w kolorze.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów metalowych wykonanych ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorach.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela 36 miesięcznej gwarancji, w związku z powyższym zamontowane na placu zabaw urządzenia powinny posiadać zabezpieczenia umożliwiające możliwie jak najdłuższe ich użytkowanie.

Ponadto wszystkie użyte do wykonania materiały powinny odpowiadać przepisom oraz wytycznym programu „Radosna Szkoła”.

 

Pyt. Nr 2.

Rozumiemy, że przejęcie Placu Zabaw z podłożem mineralnym w stanie, w jakim się obecnie znajduje oznacza dla wykonawców przejęcie odpowiedzialności i gwarancji za całe podłoże.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym i podpisze umowę na wykonanie placu zabaw przejmuje od Zamawiającego teren budowy z wykonanymi w terenie pracami budowlanymi opisanymi z załączniku nr 11 do SIWZ. Na  wykonane prace budowlane polegające na budowie placu zabaw Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji. W związku z tym, że prace budowlane będą kontynuacją już rozpoczętych robót budowlanych Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wszystkie wykonane prace w terenie.

 

Z  poważaniem

Jerzy Jaroń

Wójt Gminy

Miastków Kościelny

 

 

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.