Ułatwienia dostępu

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 roku  Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

 

 

 

1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.), informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:.

 

Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.:  “Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo”

w ramach Działania 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e –Inclusion”, osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

 

 

 

 

 

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

SEDKOMP SP.J SAWICKI SIKORA

ul. Czerwonego Krzyża 41

08-110 Siedlce

 

Cena oferty:

-  brutto: 362 699,94 zł.

 

Komisja Przetargowa wybrała ofertę Firmy SEDKOMP SP.J SAWICKI SIKORA ul. Czerwonego Krzyża 41, 08-110 Siedlce, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu.

 

 

 

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów - 100

 

 

 

W postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w zadania, ofertę złożyły jeszcze poniższe firmy: 

 

1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

EnterCOM

ul. Podlaska 61

08-110 Siedlce

 

Cena oferty:

-  brutto: 707 825,64 zł.       

 

 

 

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena –  51,24   pkt.

Łączna suma punktów – 51,24.

 

2. HENWAR

Anna Zagrodzka-Maliszewska

ul. Perzyńskiego 20

01-883 Warszawa

 

 

 

Cena oferty:

-  brutto: 399 218,00 zł.      

 

 

 

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena – 90,85 pkt.

Łączna suma punktów – 90,85.

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759).

                                                                                             

 

Do wiadomości:

 

  1. Wszyscy uczestnicy postępowania
  2. a/a

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.