Ułatwienia dostępu

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.), informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:

„Budowa ciągów komunikacyjnych, chodników, parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu działki w Miastkowie Kościelnym”,

Komisja Przetargowa wybrała ofertę:

Firmy Wydobywczo-Usługowej

ALBERT

Jacek Wysocki

Uścieniec 20

08-450 Łaskarzew

Cena oferty:

- brutto: 283 576,50 zł.

Komisja Przetargowa wybrała ofertę Firmy Wydobywczo-Usługowej ALBERT Jacek Wysocki z/s Uścieniec 20, 08-450 Łaskarzew, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena - 100 pkt.

Łączna suma punktów – 100.

W postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w zadania, ofertę złożyły poniższe firmy:

1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych

DROGBUD Sp. z o.o.

Ul. Gen. Kleeberga 63

21-400 Łuków

Cena oferty:

- brutto: 467 465,71 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena –60,66 pkt.

Łączna suma punktów – 60,66.

2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe

ROLBUD

Kol. Unin 35B

08-400 Garwolin

Cena oferty:

- brutto: 447 696,69 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena –63,34 pkt.

Łączna suma punktów –63,34.

3. WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o.

Łomnica 39

08-430 Żelechów

Cena oferty:

- brutto: 745 303,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena –38,05 pkt.

Łączna suma punktów –38,05.

4. Przedsiębiorstwo

DROG BET

Ul. Wysockiego 2 m 260

03-369 Warszawa

Cena oferty:

- brutto: 426 810,00 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena –66,44 pkt.

Łączna suma punktów –66,44.

5. Zakład Remontowo-Usługowo-Konserwacyjny

Henryk Łagowski

Ul. Bieszczadzka 17

26-600 Radom

Cena oferty:

- brutto: 507 667,69 zł.

Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji:

Cena –55,86 pkt.

Łączna suma punktów –55,86.

Kryterium oceny ofert – cena 100%

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759).

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

Do wiadomości:

  1. Wszyscy uczestnicy postępowania
  2. a/a

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.