Ułatwienia dostępu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ  

 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )

na dostawę  

 

WYPOSAŻENIA ZAPLECZA KUCHENNEGO

 

 

 

dla projektu: „Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym”.

 

 Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości

poniżej 14 000 euro

 

 

 

ZATWIERDZAM

Miastków Kościelny, dnia  02.07.2012r.

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

 

 

 

Nazwa Zamawiającego:   Gmina Miastków Kościelny

REGON:                                        711582322

NIP:                                               826-203-72-96

Miejscowość                                  Miastków Kościelny

Adres:                                            ul. Rynek 6

Strona internetowa:                        www.miastkowkoscielny.pl

Godziny urzędowania:                    7.00 - 15.00

Tel./fax.:                                         tel: 25 684 16 32, fax: 25 754 40 07

 

 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym

ul. Rynek 6

08-420 Miastków Kościelny

znak postępowania: IZP 272.2.28.2012

 

 Rozdział 1

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wyłączone ze stosowania ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
  ( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm.).
 2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

  - strona internetowa Zamawiającego – miastkowkoscielny.plwww.

  - tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

   

   

 

 Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

1. Dostawę poniżej wymienionego wyposażenia:

Termos z pompką nierdzewny:

ilość sztuk: 2,

pojemność termosu: 5l,

termos w całości wykonany ze stali nierdzewnej,

górna część termosu wykonana z wysoko gatunkowego tworzywa,

łatwa w użyciu pompka umożliwia dozowanie odpowiedniej ilości płynu,

dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym naciśnięciem pompki podczas transportu,

obrotowa podstawa,

uchwyt do przenoszenia,

higieniczny i łatwy do umycia,

przeznaczenie: uroczystości, spotkania okolicznościowe.

 

 

 

Wygląd przykładowego termosu:

 

 

 

 

 

 

2. Termos:

ilość sztuk: 1,

pojemność termosu: min. 10l,

termos w całości wykonany ze stali nierdzewnej,

górna część termosu wykonana z wysoko gatunkowego tworzywa,

dwa kraniki umożliwiające dozowanie odpowiedniej ilości płynu,

kranik nie kapiący wykonany z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego,

termostat regulujący temperaturę,

automat zabezpieczający przed przegrzaniem przy braku wody,

utrzymuje temperaturę wody do 8 godzin,

uchwyt do przenoszenia,

higieniczny i łatwy do umycia,

przeznaczenie: uroczystości, spotkania okolicznościowe.

 

 

 

Wygląd przykładowego termosu:

 

 

 

 

 

 

3. Zestaw sztućcy:

ilość zestawów: 60,

przez 1 zestaw Zamawiający rozumie: 1 nóż obiadowy, 1 widelec obiadowy, 1 łyżka, 1 łyżeczka do herbaty,

stal nierdzewna.

 

4. Zestaw talerzy ARCOROC Trianon.

ilość zestawów: 60,

przez 1 zestaw Zamawiający rozumie: 1 talerzyk deserowy, 1 talerz płaski, 1 talerz głęboki,

talerz deserowy mały, średnicy min. 155 mm,

 

 

 

 

Wygląd talerza deserowego:

 

 

 

 

 

 

talerz płytki, średnicy: min. 245mm,

 

Wygląd talerza płytkiego:

 

 

 

talerz głęboki, średnica: min. 220mm, wysokość: min. 30mm

 

Wygląd talerza głębokiego:

 

 

 

5. Filiżanki ze spodkami ARCOROC Trianon:

ilość sztuk: 60,

pojemność filiżanki: 22 cl (UNIWERSALNE),

średnica filiżanki: 90 mm ,

średnica spodka: 140 mm,

kolor: biały.

 

 

 

 

Wygląd filiżanki ze spodkiem:

 

 

 

 

 

 

6. Szklanki:

ilość: 60 sztuk,

do herbaty lub kawy,

wysokość: min. 105mm,

średnica: min. 65mm.

 

Wygląd szklanki:

 

 

 

 

Rozdział 3 Termin wykonania zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć:

w terminie: do 14 dni od daty podpisania umowy.

 

 

 

 Rozdział 4 Miejsce oraz termin składania ofert

 

 1.  Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym,  ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, pokój nr. 12, w terminie do dnia 13 lipca 2012 roku, godz. 9:45.

 

 

 

 Rozdział 5 Opis sposobu obliczenia ceny:

 

 1.  Oferent określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

 

 

 

 Rozdział  6 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 

 

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena brutto spośród badanych ofert

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

 

 

 

Rozdział 7 Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

 

 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zgodnie
z kryterium wyboru ofert.

 

 

 

  Rozdział 8 Informacja  Zamawiającego:

 

 

 1.  Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedłożony szacunek kosztów będzie podstawą do rozpoczęcia negocjacji w trybie poza ustawą Prawo zamówień Publicznych (Dz.u. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).
 2. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Formularz ofertowy

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.