Ułatwienia dostępu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

 

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )

na dostawę

 

LAPTOPA I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO

 

dla projektu: „Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym”.

 

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości

poniżej 14 000 euro

 

ZATWIERDZAM

Miastków Kościelny, dnia  28.05.2012r.

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

 

Nazwa Zamawiającego:   Gmina Miastków Kościelny

REGON:                                          711582322

NIP:                                                 826-203-72-96

Miejscowość                                    Miastków Kościelny

Adres:                                               ul. Rynek 6

Strona internetowa:                            www.miastkowkoscielny.pl

Godziny urzędowania:                        7.00 - 15.00

Tel./fax.:                                             tel: 25 684 16 32, fax: 25 754 40 07

 

 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

 

 

 

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym

ul. Rynek 6

08-420 Miastków Kościelny

 

 

 

znak postępowania: IZP 272.2.26.2012

 

 

 

 

 Rozdział 1

 

 

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wyłączone ze stosowania ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
  ( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm.).
 2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

  - strona internetowa Zamawiającego – miastkowkoscielny.plwww.

  - tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

  Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego o następujących parametrach:

LAPTOP:

l.p.

Charakterystyka laptopa

Opis

 

 

 

Ilość

1 sztuka

 

 

 

Typ

Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17” o

rozdzielczości: HD min.1680x1050

w technologii LED,

przeciwodblaskowy

 

 

 

Zastosowanie

Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla

potrzeb dostępu do sieci -Internet, poczty elektronicznej, aplikacji edukacyjnych i aplikacji obliczeniowych, prezentacji

 

 

 

Pamięć operacyjna RAM

Min. 4 GB z możliwością rozbudowy do 8 GB.

 

 

 

Parametry pamięci masowej

Min. 320 GB

 

 

 

Wyposażenie multimedialne

Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki

 

 

 

Wymagania dotyczące baterii
i zasilania

Czas pracy baterii bez zasilania (przy pracy ciągłej na laptopie) – min. 1,5h,

zasilacz o mocy min. 65W.

 

 

 

Wyposażenie

Niezbędny system operacyjny

 

 

 

Procesor

Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych

 

 

 

Karta graficzna

Z pamięcią 512 MB niewspółdzieloną z systemem operacyjnym ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.0, Shared 4.0, Open GL 2.1 oraz Dual HD HW Decode.

 

 

 

 

 

 

Wyposażenie multimedialne

Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo.

 

 

 

Certyfikaty i standardy

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu(należy załączyć do oferty).

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki.

Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer przenośny musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie: www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org .

 

 

 

Gwarancja

36 miesiecy.

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia.

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego

 

 

 

System

operacyjny

Zainstalowany System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet.

3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych;

6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

7. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

8. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

9. Wbudowany system pomocy w języku polskim.

10. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

 

 

 

 

 

 

Oprogramowanie antywirusowe

TAK, na okres 36 miesięcy.

 

 

 

Wymagania dodatkowe

Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x HDMI, 3 sztuki USB 2.0, współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe, czytnik kart 3 w 1 (obsługiwane karty: SD, MMC, SDHC)

Zintegrowana kamera internetowa min. 1 Mpix + mikrofon.

Karta sieciowa LAN/10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini - PCI Express.

WiFi 802.11 b/g/n.

Klawiatura z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną z powłoką antybakteryjną.

Modem zgodny z V92-RJ11.

Wbudowany moduł Bluetooth 3.0.

Napęd optyczny 8x DVD +/- RW wewnętrzny. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.

Dołączony nośnik ze sterownikami.

Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni.

Obudowa notebooka metalowa – wzmocniona.

Kompleksowy pakiet oprogramowania biurowego z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym i oprogramowaniem do tworzenia prezentacji.

Wszechstronne oprogramowanie do odbierania i wysyłania poczty e-mail.

 

 

 

Licencja na korzystanie z oprogramowania udzielana Zamawiającemu musi być udzielona na czas nieoznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do przekazania oprogramowania na dowolny okres czasu  do użytkowania w obiekcie świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym.

 

 

 

Wyposażenie dodatkowe.

Kabel zasilający.

Torba na komputer, w której zmieści się także kabel zasilający.

Kolor torby: czarny.

Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000 dpi.

 

 

 

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE:

 

l.p.

Charakterystyka urządzenia wielofunkcyjnego

Opis

1.

Ilość

1 sztuka

2.

Typ

Urządzenie wielofunkcyjne, posiadające funkcję drukowania, skanowania, faksu.

 

 

 

 

 

 

Rodzaj

Czarno-biała,

Laserowa.

z automatycznym podajnikiem dokumentów.

 

 

 

Szybkość drukowania

~33 str./min w czerni

 

 

 

Wydajność

miesięczna

 3000 arkuszy

 

 

 

Standardowy

podajnik papieru

min. 100 arkuszy

 

 

 

Standardowa ilość

pamięci

64 MB

 

 

 

Obsługa sieci

Sieć bezprzewodowa

 

 

 

Obsługiwane rodzaje nośników

Folie, koperty, papier zwykły, wizytówki, etykiety, papier fotograficzny, papier błyszczący, papier matowy o dużej gramaturze

 

 

 

Minimalne wymagania systemowe

Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows Vista® , Microsoft® Windows® 7,

Linux: Ubuntu, SUSE, Fedora

 

 

 

Zgodność

Zgodność z normami RoHS i Energy Star®

 

 

 

Gwarancja

1. 36 miesiecy.

2. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia.

 

 

 

UWAGA:

Do oferty należy załączyć oświadczenie, że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego.

 

 

 

Rozdział 3 Termin wykonania zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć:

w terminie: do 14 dni od daty podpisania umowy.

 

 

 

 Rozdział 4 Miejsce oraz termin składania ofert

 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu,  w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym,  ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, pokój nr. 12, w terminie do dnia 10 lipca 2012 roku, godz. 9:45.

 

 

 

 Rozdział 5 Opis sposobu obliczenia ceny:

 

1. Oferent określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

 

 

 

Rozdział 6  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena brutto spośród badanych ofert

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

 

 

 

 Rozdział 7 Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

 1. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedłożony szacunek kosztów będzie podstawą do rozpoczęcia negocjacji w trybie poza ustawą Prawo zamówień Publicznych (Dz.u. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).

   

 2. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                                                                      Formularz ofertowy

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.