Ułatwienia dostępu

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

 GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )

na realizację zadania polegającego na:

 

BUDOWIE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA GM.MIASTKÓW KOŚCIELNY

 

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości

poniżej 14 000 euro 

 

ZATWIERDZAM

Miastków Kościelny, dnia  28.05.2012r.

 

 

 Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Miastków Kościelny

REGON:  711582322

NIP:   826-203-72-96

Miejscowość Miastków Kościelny

Adres: ul. Rynek 6

Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Godziny urzędowania:  700 - 1500

Tel./fax.:   tel: 25 684 16 32, fax: 25 754 40 07

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

 

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym

ul. Rynek 6

08-420 Miastków Kościelny

 

znak postępowania: IZP 272.2.24.2012

 Rozdział 1.  

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wyłączone ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm.)
.

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

strona internetowa Zamawiającego – www.miastkowkoscielny.pl,

tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

 Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

BUDOWIA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA GM. MIASTKÓW KOŚCIELNY

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie 3 sztuk przyłączy:

1. Działka Nr 362 – przyłącze PCV160L – 31,0m, studnia PVC315 – 2 sztuki,

2. Działka Nr 251/2 – przyłącze PCV160L – 37,0m, studnia PVC315 – 2 sztuki,

3. Działka Nr 430 – przyłącze PCV160L – 6,5m.

Wymagany okres gwarancji:

· 36 miesięcy od podpisania (bez uwag) protokołu końcowego przez Zamawiającego.

 Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia:

 Przedmiot zamówienia należy wykonać:

do dnia 30 sierpnia 2012 roku:

Rozdział 4.  Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu,  w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, pokój nr. 12, w terminie do dnia 6 lipca 2012 roku, godz. 9:45.

Rozdział 5.  Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

Rozdział 6.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} KC= CN/COB * (100) (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena brutto spośród badanych ofert

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

 Rozdział 7.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zgodnie
z kryterium wyboru ofert.

  Informacja  Zamawiającego:

  1. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedłożony szacunek kosztów będzie podstawą do rozpoczęcia negocjacji w trybie poza ustawą Prawo zamówień Publicznych (Dz.u. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Opis techniczny.

3. Przedmiar robót.

4. Przedmiar robót - pozycje kosztorysowe.

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.