Ułatwienia dostępu

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 PZP (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:

 

„Dostawa materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz środków czystości do Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym” 

 

 

 

 

wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

 

 

 

P.H.REDIS

 

Jan Kamecki

 

ul. Terespolska 14

 

08-110 Siedlce

 

 

 

 

1. Komisja Przetargowa wybrała ofertę P.H.REDIS Jan Kamecki ul. Terespolska 14, 08-110 Siedlce, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, i jedyną złożoną w ogłoszonym przetargu nieograniczonym oraz nie podlegała odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert.

 

 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

 

 

 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy.

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie wcześniej niż 10.04.2012r.

 

 

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Numer oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Oferta

 

Liczba punktów

 

w kryterium cena

 

1

 

P.H.REDIS Jan Kamecki

 

Ul. Terespolska 14

 

08-110 Siedlce

 

Oferta firmy spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu.

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający  

 

 informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający  

 

 informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 

Do wiadomości:

 

 

 

 

1. Wszyscy uczestnicy

 

postępowania

 

  1. a/a

     

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.