Ułatwienia dostępu

Zapytanie ofertowe

 

      Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zasad uczciwej konkurencji, zwracam się z zaproszeniem do złożenia swojej oferty w zapytaniu ofertowym o cenę wykonania usługi, polegającej na dostawie pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

 

 

1.     Zamawiający:

 

Gmina Miastków Kościelny reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, tel. 25 684 16 32.

 

 

 

2.     Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Szczegółowy opis pomocy dydaktycznych, które należy dostarczyć, stanowi załącznik Nr 2
pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej”

 

 

3.     Termin realizacji:

 

Termin wykonania zamówienia: do 30.03.2012 roku do godziny 1200.

 

 

 

4.     Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 

1)     Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – zał. nr 1,                         

 

 

 

5.     Sposób przygotowania oferty:

 

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, oraz Zapytanie ofertowe - „Dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

 

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, lub dostarczyć do dnia  30 marca 2012 roku do godz. 12.00 na adres: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny.

 

 

 

6.     Osoba upoważniona  do kontaktu z wykonawcami:

     Wioletta Ulrich-Juś  tel. 25 684 16 32
      mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Załącznik nr 1- oferta

Załącznik nr 2 - doposazenie bazy dydaktycznej

 

 

 

 

 

Miastków Kościelny, dnia 29.03.2012 roku

 

 

 

IZP 272.2.13.1.2012

 

Zmiana zapytania ofertowego

Na podstawie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz zasad uczciwej konkurencji, zwracam się z zaproszeniem do złożenia swojej oferty w zapytaniu ofertowym o cenę wykonania usługi, polegającej na dostawie pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

1.     Zamawiający:

 

Gmina Miastków Kościelny reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, tel. 25 684 16 32.

 

 

 

2.     Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Szczegółowy opis pomocy dydaktycznych, które należy dostarczyć, stanowi załącznik Nr 2
pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej”

 

 

3.     Termin realizacji:

 

Termin wykonania zamówienia: do 30.03.2012 roku do godziny 1200.

 

 

 

4.     Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 

1)     Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – zał. nr 1,                         

 

 

 

5.     Sposób przygotowania oferty:

 

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, oraz Zapytanie ofertowe - „Dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

 

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, lub dostarczyć do dnia  29 marca 2012 roku do godz. 14:45 na adres: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny.

 

 

 

6.     Osoba upoważniona  do kontaktu z wykonawcami:

     Wioletta Ulrich-Juś  tel. 25 684 16 32

      mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załącznik nr 1- oferta

Załącznik nr 2 - doposazenie bazy dydaktycznej

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.