Ułatwienia dostępu

Miastków Kościelny, dnia 30.01.2012 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

 

dostawę pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

 

 

            W związku z pismem, które wpłynęło do naszego Urzędu faxem, w sprawie wydłużenia terminu wykonania zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – na 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, Zamawiający – Gmina Miastków Kościelny – informuje, że nie przedłuża terminu wykonania zamówienia określonego
w SIWZ.

 

 

 

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia tj. 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Z poważaniem

 

 

 

                                                                                   Wójt Gminy Miastków Kościelny

                                                                                                Jerzy Jaroń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.