Ułatwienia dostępu

 

IZP. 271.1.13.2011

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 PZP (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
informuje o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia:

 Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w palcówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

  Uzasadnienie faktyczne:

 

W dniu 16 grudnia 2011r. Gmina Miastków Kościelny ogłosiła przetarg nieograniczony na zamówienie dotyczące: „Przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w palcówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Z powodu wykrycia nieprawidłowości na tle formalnym istnieje konieczność unieważnienia postępowania.

Jednocześnie zawiadamiamy, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie ogłoszone w możliwie jak najszybszym terminie.

 

 Wójt Gminy

 Jerzy Jaroń

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.