Ułatwienia dostępu

Budowa kanalizacji sanitarnej do wsi Zwola.


Miastków Kościelny, dnia 2008-11-04

IZP. 3410/7/2008 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Budowa kanalizacji sanitarnej do wsi Zwola” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: 

P.I.S.  K. Dybowski – BAKART Sp. z o.o.
ul. Goździków 25
04-231 Warszawa

  Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert. 
  Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 pzp, i postanowieniami SIWZ.

  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

1

HYDRO-STAL
Produkcja Handel Usługi

ul. Kosowska 44
08-300 Sokołów Podlaski

65

2

P.I.S 
K. Dybowski - BAKART Sp. z o .o.

ul. Goździków 25
04-231 Warszawa

100

 


  Kryterium oceny ofert – cena 100%

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 
  Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".


Wójt Gminy
Jadwiga Wojda


Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy
postępowania
2. a/a

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.