Ułatwienia dostępu

Remont chodnika przy ul. J. Kochanowskiego w Miastkowie Kościelnym

Miastków Kościelny, dnia 2008-06-03

IZP. 3410/2/2008

 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Remont chodnika przy ul. J. Kochanowskiego w Miastkowie Kościelnym” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe
ROLBUD
08-400 Garwolin zs. Kol. Unin 35B

Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert. 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 pzp,
i postanowieniami SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer
oferty

Nazwa wykonawcy 

Adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium cena

1.

BISTAH

08-400 Garwolin
ul. II Armii W.P. 

93

2.

Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych
DROMOS Sp. z o.o.

08-410 Wola Rębkowska
ul. Przemysłowa 45

73

3.

Przedsiębiorstwo
Budowlano – Handlowe
ROLBUD

08-400 Garwolin
 zs. Kol. Unin 35B 

100


Kryterium oceny ofert – cena 100%

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej". 

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy
postępowania
2. a/a

Wójt Gminy
Jadwiga Wojda

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.