Ułatwienia dostępu

Przetargi 2007
 

 

 

341/2/2007 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dostawa grysu dolomitowego o frakcji 0 – 31 mm w ilości 2000 ton wraz z dostawą do miejsca wbudowania

 

 

Miastków Kościelny, dnia 2007-04-18

numer sprawy: 341/2/2007


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.) Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Dostawa grysu dolomitowego o frakcji 0 – 31 mm w ilości 2000 ton wraz z dostawą do miejsca wbudowania” wybrał do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna
25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 5

Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 pzp.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.) Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny informuje o odrzuceniu następującej oferty z udziału w prowadzonym postępowaniu:

P. H. U. „ KRUSZYWOSORT ”
26-600 Radom, ul. Marglowa 83

Podstawa faktyczna odrzucenia:
Formularz ofert wykonawcy niezostał wypełniony w miejscu dotyczącym terminu wykonania zamówienia oraz dnia do którego wykonawca uważa się za związanego z ofertą.
Podstawa odrzucenia:
Zgodnie z art. 82 ust 3 Pzp (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.) treść ofert musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w dziale XIV Opis przygotowania ofert pkt 1 ppkt 7 informuje że: dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informację oraz dane.
Podstawa prawna odrzucenia:
Oferta została odrzucona zgodnie z art. 89. ust 1 pkt 2 Pzp (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.) ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Do wiadomości:
1. Wszyscy uczestnicy
postępowania
2. A/a

Wójt Gminy
Jadwiga Wojda

 

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.