Ułatwienia dostępu

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
pełnią dyżury
w Punkcie Konsultacyjnym w świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym, ul. Szkolna 5
w każdą pierwszą środę każdego miesiąca w godz. od 15.00 do 17.00

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1. Sławomir Rusak – Przewodniczący Komisji

2. Ks. Adam Turemka - Członek Komisji

3. Andrzej Seroczyński – Członek Komisji

4. Mieczysław Moch – Członek Komisji

5. Katarzyna Dadas – Członek Komisji

6. Ewa Salamończyk – Członek Komisji

7. Magdalena Kałaska – Członek Komisji


Komisja w ww. składzie została powołana Zarządzeniem nr 61/2018 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 19 grudnia 2019 r.


W ramach pracy punktu konsultacyjnego następuje:

• rozpoznawanie problemów zgłaszanych przez klientów,
• motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu, kierowania do specjalistycznego leczenia,
• motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmian szkodliwego wzoru picia,
• udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu odwykowym,
• udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom,
• prowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,
• rozpoznawanie zjawisk przemocy - udzielanie konsultacji dla ofiar przemocy,
• motywowanie sprawców przemocy do podjęcia terapii,
• gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.


Ważne!
Napoje alkoholowe zawierają etanol, który jest substancją psychoaktywną. Etanol oddziałuje na centralny układ nerwowy i bezpośrednio wpływa na funkcje mózgu. Efektem tego są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania.

Uwaga, problem!
Człowiek zagrożony uzależnieniem zaczyna inicjować i organizować okazje do wypicia. Na uwagi bliskich i znajomych o przesadzaniu z alkoholem reaguje agresją i złością. Zaczyna pić w samotności, aby nie narażać się na negatywną reakcję środowiska.

Czy wiesz, że...?
Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo. Nie można się uzależnić w ciągu jednego dnia. Wystąpienie choroby poprzedzone jest okresem tzw. picia ryzykownego i szkodliwego.

Warto wiedzieć!
Nadmierne spożywanie alkoholu przez kobiety może być przyczyną występowania zaburzeń nastroju o charakterze lękowym i depresyjnym. U pijących kobiet ryzyko raka piersi jest zdecydowanie wyższe i wzrasta proporcjonalnie do ilości spożywanego alkoholu

 


PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Ośrodek Rehabilitacji MONAR GŁOSKÓW

woj. mazowieckie
Głosków, 08-412 Borowie
Tel. 025 681 64 24
Fax 025 681 64 24

http://www.monar-gloskow.com.pl/

 

Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-przem/placowki-swiadczace-po

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.